Peter Berg i internetstudion hos Eduhouse, Stockholm
Peter Berg i internetstudion hos Eduhouse, Stockholm (Bild: © Diana Doss, Eduhouse)

Accountor Eduhouse genomförde Skattedag 2020 den 26 november 2020. Det är tredje året Eduhouse har en livestreamad heldag med skattenyheter. Jag har glädjen att ha fått vara med varje år. I år hade vi rekordmånga deltagare, så intresset är på topp för denna typ av arrangemang!

Dagen spelades in, så webbinarierna finns tillgängliga även i efterhand.

Mina två pass

Jag fick inleda skattedagen med två pass.

Första passet var Periodiseringsfonder 2020, som innehåller en heltäckande beskrivning av regelverket. Fokus är så klart på nyheterna 2020, men de beskrivs i sitt sammanhang. En deltagarkommentar: “Tack Peter Berg för en väldigt informative lecture”. Tack från mig med!

Här ser du innehållet.

Periodiseringsfonder
– I redovisningsrätt
– I skatterätt
– I K-regler
– I BAS-kontoplanen
SGI och PGI
Nyheter 2019-2020
– Höjd schablonintäkt
– Kvoterade återföringar
– Slopat tak för avsättning 2019
– Anstånd vid utflyttning
Bra eller dåligt verktyg?
Källor

Nästa pass var Nyheter om fastigheter 2020. En deltagarkommentar: “Superbra av Peter Berg om fastigheter. Tack.” Tack säger jag också!

Här ser du innehållet.

Förkortningar
Åtgärder på fastigheter
– Tillgång eller kostnad
– Direktavdrag eller successivt avdrag
– Rättsfall reparation och underhåll
– Rättsfall utvidgade reparationsavdraget
Överlåtelse fastighet
– Rättsfall avbetalning 80 månader
– Rättsfall lagertillgång eller kapitaltillgång
Ansvar för underhåll
– Rättsfall BRF/Bostadsrättshavare
Frivillig skattskyldighet
– Rättsfall byte momspliktig/momsfri hyresgäst
Hyresrabatt
– Statligt stöd
– Moms vid fakturering
– Redovisning
Solceller
– Ställningstaganden från Skatteverket
Förmåner
– Ställningstagande och vägledningar från Skatteverket
– Rättsfall dispositionsrätt
Husarbeten
– Begär utbetalning i tid
Försäljning av bostad
– Taket för uppskov återinfört
– Schablonintäkten slopas
– Effekter privat av fönsterfallet i HFD
Källor

Fortsättningen av dagen

När jag kom ut från studion mötte jag Erik Strömberg (Senior Tax Advisor) och Mikael Svensson (Senior Advisory), båda från Accountor. De skulle in i studion och berätta om Grundläggande avdragsrätt. Vi hann med litet trevligt paussamtalande, oss föreläsare emellan. 🙂

Därefter fick alla tid för lunch.

Efter lunchen fortsatte Erik Strömberg och Mikael Svensson med ett delat pass. Erik berättade om Moms – viktiga EU-domar och SKV:s ställningstaganden att känna till. Mikael tog vid och berättade om Nya skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50).

Catrin Åkerlund, skattejurist från Grant Thornton, hade ett pass om Nyheter inom inkomstbeskattning. Catrin är inriktad på individ- och företagsbeskattning för framför allt ägarledda företag.

Frida Grahn, Senior Tax Advisor från Accountor, berättade om de nya reglerna om Ekonomisk arbetsgivare. Frida är specialiserad på internationell personbeskattning och frågor om internationella personalförflyttningar.

Ellen Bergsten, jurist från Accountor, avslutade med ett pass om Nya förslag enligt budgetpropositionen för 2021. Budgetpropositionen för nästa år innehåller osedvanligt många skattefrågor. Ellen är inriktad på frågor inom skatterätt och bolagsrätt.

En fullmatad dag som jag hoppas inspirerade alla deltagare!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter