Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: June 2018

Newsletter 14 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 14 om företagsekonomiska nyheter

New edition of the newsletter is out today  |  Nytt utskick av nyhetsbrevet idag. Content  |  Innehåll Accounting of New Swedish Tax Legislation | Redovisning av nya skatteregler för företag Finago Blog – Interview on New Corporate Tax Legislation | Intervju om nya skatteregler för företag YouTube Economy News May | Ekonominyheter maj Top post |
Read More »

Accounting of New Swedish Tax Legislation | Redovisning av nya skatteregler för företag

The Swedish New Corporate Tax Legislation has just been approved, but it might already affect the accounting and upcoming financial reports (text in Swedish follows further below). In Swedish Nya skatteregler för företagssektorn har just beslutats, men de nya reglerna kan redan påverka redovisningen och kommande rapporteringar. Här beskriver jag de olika delarna av skattepaketet, med
Read More »

Finago Blog – Interview on New Corporate Tax Legislation | Intervju om nya skatteregler för företag

EN: I’ve been interviewed by Finago Blog on the new Swedish corporate tax legislation that will be in force January 1, 2019 (text in Swedish follows further below). The interview is in Swedish. Book a lecture with me, and I’ll walk you through the new legislation at your company. Lectures In Swedish SW: Jag har intervjuats av
Read More »

YouTube Economy News May | Ekonominyheter maj

EN: Now the May edition of Economy News is out on YouTube! This is the third edition I produce for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs and their companies. SW: Nu finns ekonominyheterna för maj på YouTube! Detta är tredje utgåvan jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje AB, med månadens
Read More »