Economy News at YouTube

Economy News at YouTube (picture: Wikimedia Commons)

EN: Now the May edition of Economy News is out on YouTube! This is the third edition I produce for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs and their companies.

SW: Nu finns ekonominyheterna för maj på YouTube! Detta är tredje utgåvan jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje AB, med månadens nyheter i urval för företagare och deras verksamheter.
EN: The movies are in Swedish, and I can produce similar videos for you in English if you only get in touch with me (Contact).

SW: Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!

May 2018: News of the Month Part 1 – General  |  Månadens Nyheter del 1 – Allmänt

What’s up from  |  Vad är på gång inom

 • The Government  |  Regeringen
  • EN: Investigations  |  Drafts for comments  |  Drafts for Legislation Comments  |  Propositions  |  Statements
  • SW: Utredningar  |  Remisser  | Lagrådsremisser  |  Propositioner  | Skrivelser
 • The Parliament  |  Riksdagen
  • EN: Decisions on Legislation
  • SW: Beslut om lagstiftningar
 • Swedish Tax Agency (SKV)  |  Skatteverket
  • EN: Digital Tax Returns  |  Positions  |  Guidelines
  • SW: Digitala deklarationer  |  Ställningstaganden  |  Vägledningar
 • The Swedish Accounting Standards Board (BFN)  |  Bokföringsnämnden
  • EN: Digital Financial Reporting
  • SW: Digital inlämning av årsredovisningar
 • BAS-stakeholders Association  |  BAS-kontogruppen
  • EN: Work In Progress
  • SW: Pågående arbeten
 • The Finance Inspection (FI)  |  Finansinspektionen
  • EN: The Bank’s Margins on Loans for Housings
  • SW: Bankernas marginaler på bolån
 • Swedish Companies Registration Office  |  Bolagsverket
  • EN: Development of Digital Financial Reporting  |  New Mobile App for Your Companies
  • SW: Utveckling av digital inlämning av årsredovisningar  |  Ny mobilapp för dina företag
 • Swedish Pension Agency  |  Pensionsmyndigheten
  • EN: Age for Exiting the Working Life and Retire
  • SW: Ålder för utträde ur arbetslivet och pensionering
 • Swedish Fiscal Policy Council  |  Finanspolitiska rådet
  • EN: Report 2018 on Swedish Financial Politics
  • SW: Rapport 2018 om svensk finanspolitik
 • OECD
  • EN: Report on Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries
  • SW: Rapport om ekonomiska vinster från jämställdheten i Norden
 • Industry News  |  Branschnytt
  • EN: Effects on Accounting of Future Lower Corporate Taxes  |  Report on Tax Processes in Administrative Courts
  • SW: Påverkan på redovisningen av kommande bolagsskattesänkningar  |  Rapport om skattemål i förvaltningsdomstol

 

May 2018: News of the Month Part 2 – Court Cases  |  Månadens Nyheter del 2 – Rättsfall

Court Cases to get experienced by  |  Rättsfall att dra erfarenheter av

 • Public courts (accounting matters and more)  |  Allmänna domstolar (redovisning m.m.)
  • The Supreme Court  |  Högsta Domstolen
  • Courts of Appeal  |  Hovrätterna
   • EN: Overdue Financial Report  |  Careless Tax Advising
   • SW: Sen årsredovisning  |  Vårdslös skatterådgivning
 • General administrative courts (taxation matters and more)  |  Förvaltningsdomstolar (skatter m.m.)
  • Administrative Courts of Appeal  |  Högsta Förvaltningsdomstolen
   • EN: Social Security Fees for payments to Entrepreneur
   • SW: Arbetsgivaravgifter vid utbetalning till F-skattare
  • The Supreme Administrative Court  |  Kammarrätterna
   • EN: Personal Responsibility for Company Debts  |  Benefits: Free car, housing, boat  |  Conference: Proportions of pleasure and recreation  |  Common Services in Company Groups: Deduction of VAT  |  Commercial Gifts  |  Tax Calculation of Accumulated Income  |  Low Priced Sale of Real Estate from Company  |  Financial Trading: Trading or Asset Management
   • SW: Företrädaransvar  |  Förmåner : Bilförmån, bostadsförmån, båtförmån  |  Konferens: Andel nöje och rekreation  |  Koncerngemensamma tjänster: Momsavdrag  |  Representation: Reklamgåvor  |  Skatteberäkning: Ackumulerad inkomst  |  Underprisöverlåtelse: Utköp av fastighet  |  Värdepapper: Handel eller kapital
  • Board of Tax Legislation  |  Skatterättsnämnden
   • EN: Amortization of Assets After Merger  |  Crypto currency Bitcoin
   • SW: Räkenskapsenlig avskrivning efter fusion  |  Kryptovalutan Bitcoin

Don’t miss any future news – Subscribe to the YouTube channels!  |  Håll dig uppdaterad – Prenumerera på YouTube-kanalerna!
RedovisningsHuset i Södertälje AB
Peter Berg


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.