The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: September 2015

Print files sent off / Tryckfilerna avsända

EN: The final proof readings are done and yesterday the original files were sent off for printing.

It has been a fun experience to sit on a porch in the Thai countryside, surrounded by hens, roosters and the house cat,  keeping contact with the editor in Sweden by internet. I thought it worked out good, let’s just hope the editor thinks the same…


The book at Wolters Kluwer (Norstedts Juridik, Sweden), www.bokus.com (Sweden), www.adlibris.com/se (Sweden) www.adlibris.com/fi (Finland), www.amazon.de (Germany), cdon.se (Sweden), cdon.dk (Denmark), www.smakprov.se (Sweden)

Lectures at Wolters Kluwer (Norstedts Juridik, Sweden)


SW: De slutliga korrekturläsningarna har gjorts och i går sändes originalfilerna iväg för tryckning.

Det har varit en rolig upplevelse att sitta på verandan på den thailändska landsbygden, omgiven av hönor, tuppar och huskatten, och hålla kontakten med redaktören i Sverige via internet. Jag tyckte det fungerade bra, hoppas bara att redaktören tycker detsamma…

Off to Thailand / Iväg till Thailand

EN: So the bags are packed and tomorrow it’s off to Thailand. I’m going to spend three weeks there, preparing documents and much more for the big relocation in the end of November.

Yesterday I finished the second proof-sheet reading of my upcoming book ”Performance and Income Planning”, this time including a keyword directory.

In the end of September, when I come back to Sweden from Thailand, it’s also time for the third and final proof-sheet reading, this time of a print-ready original.


The book at Norstedts Juridik, and presentation of the Author

Seminar on the book’s topic at Norstedts Juridik, and presentation of the Lecturer (search for Peter Berg)

The book at www.smakprov.se, www.adlibris.com, www.bokus.com, cdon.se, www.amazon.de


SW: Så är väskorna packade och i morgon bär det iväg till Thailand. Jag ska tillbringa tre veckor där, med att förbereda formaliteter och mycket annat inför min stora flytt i slutet av november.

I går avslutade jag andra korrekturläsningen av min kommande bok ”Resultat- och inkomstplanering”, nu även med sökordsregister.

I slutet av september, när jag kommer tillbaka till Sverige från Thailand, är det också dags för den tredje och sista korrekturläsningen, den här gången av ett tryckfärdigt original.

The blog is my door to the world / Bloggen är min dörr till världen

EN: …national as well as international. My first month with the blog has ended well, with readers visiting from eight countries. From ASEAN Thailand and Indonesia is represented, and the other countries are France, Great Britain, Italy, Norway, Turkey and Sweden. Thank you a lot for your interest!

The blog has helped me well in both establishing new contacts and maintain the existing ones. I look forward to expanding my accounting universe even more 🙂

SW: …både nationellt och internationellt. Min första månad med bloggen har slutat bra, med läsare som besökt bloggen från åtta lander. Från ASEAN är det Thailand och Indonesien och de övriga länderna är Frankrike, Italien, Norge, Storbritannien, Turkiet och Sverige. Stort tack för ert intresse!

Bloggen har gett mig fin hjälp att knyta nya kontakter och underhålla befintliga. Jag ser fram emot att utöka mitt redovisningsuniversum än mer 🙂