Min lärobok Externredovisning – från teori till praktik har publicerats av Norstedts Juridik. Målgruppen är utbildningar på högskolor, YH-utbildningar, universitet och motsvarande. Du behöver inga förkunskaper i redovisning för att kunna använda läroboken. Faktabok, kunskapsfrågor, övningar, facit – Allt i ett!  • Facebook – Diskussionsgrupp, lanseras efter bokens utgivning
  • LinkedIn – Diskussionsgrupp, lanseras efter bokens utgivning
  • YouTube – Bokens kanal, lanseras efter bokens utgivning

Momsreferenser i texter publicerade före 1 juli 2023: Använd jämförelsetabellen ML/NML (PDF-fil, 20 sidor) för att få fram motsvarande lagrum i nya momslagen. Se även artikeln Nya momslagen – Nya momsreferenser från 25 juni 2023.


2020-2023 Händelser

2023-06-24 Guider i ny avdelning

Extramaterial inleds nu med länkar till guider för basbelopp, statslåneränta och sociala avgifter.

2023-06-24 Uppdateringar från BFN och RFR

Kap. I 2: Kompletteringar uppdateringar av K-regler från BFN + Kompletteringar årsuppdateringar från RFR i Extramaterial.

2023-06-23 Uppdaterade bilagor

Kap. A 3: Det redigerade urvalet av BAS-kontoplanen (bilaga 3) har uppdaterats i Extramaterial.

Kap. B 1: Kommentar till förteckning över uttalanden från Srf + Uppdaterad förteckning över rekommendationer och uttalanden från FAR i Extramaterial.

Kap. C 1: Kommentar till förteckning över uttalanden från Srf + Uppdaterad förteckning över rekommendationer och uttalanden från FAR i Extramaterial (samma som till kap. B 1).

Kap. C 1: Uppdaterade förteckning över standarder (IFRS) och tolkningar (IFRIC) från IASB + Uppdaterade förteckning över standarder (IAS) och tolkningar (SIC) från IASC i Extramaterial.

2023-06-22 Läroboken som talbok

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har publicerat läroboken Externredovisning som talbok, för personer med syn- eller läsnedsättning (Läroboken Externredovisning som talbok).

2023-06-22 IHM tar in läroboken

IHM Business School tar in läroboken Externredovisning även till utbildningen 2023-2024 i Stockholm (Läroboken Externredovisning på IHM igen).

2023-05-25 BFN om redovisning av elstöd

Kap. A7: BFN har lagt upp en ny avdelning Frågor och svar om elstöd (Uppdateringar).

2023-05-24 BFN om tidpunkten för redovisning av avsättning

Kap. B7 och C 2: BFN har lämnat ett yttrande till Högsta domstolen om när ett företag behöver redovisa avsättning för befarat skadestånd (Uppdateringar).

2022-12-08 Fördjupning om koncernbidrag

Kap. B 13: Länk till artikel här på ekonomibloggen (Extramaterial).

Kap. C 2: Länk till artikel här på ekonomibloggen (Uppdateringar).

2022-10-29 BFN om begreppet nettoomsättning

Kap. B 10: BFN har yttrat sig till kammarrätten i Göteborg om vad som ingår i begreppet nettoomsättning (Uppdateringar).

2022-06-16 Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar

Kap. C 2 Förvaltningsberättelse: Nya krav på bostadsrättsföreningar från och med 2023 (Uppdateringar).

Kap. C 1 Årsredovisningens delar och kap. C 10 Kassaflödesanalys: Från och med 2023 är kassaflödesanalysen obligatorisk för alla bostadsrättsföreningar, oavsett storlek (Uppdateringar).

2022-03-31 Uppdaterade förteckningar Srf och FAR

Kap. B 1: Uppdaterad förteckning över uttalanden från Srf, uppdaterad förteckning över rekommendationer och uttalanden från FAR i Extramaterial.

2022-03-30 Uppdaterat urval av BAS-kontoplanen

Kap. A 3: Det redigerade urvalet har uppdaterats i Extramaterial.

2022-03-13 Resultatavräkning uppdrag till fast pris, alternativregeln

Kap. A 10: Srf U 15 behandlar när ett uppdrag är väsentligen fullgjort och därmed ska tas upp som intäkt (Uppdateringar).

2021-11-24 När är bokslutet upprättat?

Kap. C 7: När flera skriver under är årsbokslutet upprättat respektive årsredovisningen upprättad på dagen för senaste underskriften
(Uppdateringar).

2021-11-09 Ändrad koncerndefinition

Kap. C 11: Ett SPE (företag för särskilt ändamål, Special Purpose Entity) som moderföretaget har bestämmande inflytande över, utan att vara ägare, ska inte konsolideras (ingå i koncernredovisningen) (Uppdateringar).

2021-10-04 Rättelser av fel

Kap. C 1: Nytt brevsvar från BFN om rättelser av fel när företaget byter K-regelverk (Uppdateringar).

2021-10-04 Specifikation av eget kapital för nybildat bolag

Kap. C 2: BFN om redovisning av aktiekapitalet för ett nybildat aktiebolag i specifikationen av förändringar i eget kapital (Uppdateringar).

2021-10-04 Redovisning av kapitalförsäkringar

Kap. A 5: BFN om redovisning av kapitalförsäkringar (Uppdateringar).

Kap. B 12: BFN om redovisning av kapitalförsäkringar (Uppdateringar).

2021-09-30 Boken till Mikael Svensson

Överlämning av personligt exemplar till Senior Advisor Mikael Svensson hos Accountor.

2021-09-28 Visma erbjuder studentlicenser till boken

Programvaruföretag: Visma har anslutit sig till programvaruföretagen som erbjuder studentlicenser till läroboken (Visma SPCS elevlicenser för “Externredovisning”). Välkommen, Visma!

2021-06-22 Fin användarrecension

LinkedIn: “En ovärderlig bok, kommer vara min bibel efter avslutad utbildning.” Therese Jirebeck, studerar till Ekonomi och Redovisningskonsult på IHM Business School

2021-06-22 IHM tar in läroboken

IHM Business School tar in läroboken Externredovisning även till utbildningen 2022-2023 i Stockholm (IHM tar in läroboken Externredovisning igen).

2021-06-05 BFN ska uppdatera vägledningen Bokföring

Kap. A 2: Artikel om uppdateringen i Extramaterial.

2021-06-05 Uppdaterad vägledning om fusion

Kap. B 5: Uppdaterad vägledning om fusioner från BFN, se Extramaterial.

2021-06-05 Beskattning och resultatkrav lön-utdelning

Kap. B 15: Exemplet som visar total skattekostnad för utdelning i fåmansföretag har kompletterats. Här kan du se jämförelser av beskattning lön-utdelning och resultatkravet i bolaget för de olika alternativen i Extramaterial.

2021-04-13 Boken till Marcus Johansson

Överlämning av personligt exemplar till redovisningsspecialisten Marcus Johansson hos Aspia.

2021-04-12 Boken till Bo Nordlund

Överlämning av personligt exemplar till fastighetsexperten Bo Nordlund.

2021-04-03 Uppdaterad urval av BAS-kontoplanen

Kap. A 3: Det redigerade urvalet har uppdaterats i Extramaterial.

2021-02-21 Nu finns boken även digitalt

Läroboken finns nu i Två format – Tryckt bok och digitalt inom abonnemanget Juno.

2021-01-04 Uppdateringar av K2 ÅR och K3

Kap. C 9: Digital inlämning av koncernredovisningar i Extramaterial.

2021-01-04 Uppdateringar av K2 ÅR och K3

Kap. I 2: Uppdateringar om bunden överkursfond och om fusioner i Extramaterial.

2021-01-03 Årsuppdateringar RFR

Kap. I 2: Årsuppdateringar av RFR 1 och RFR 2 i Extramaterial.

2020-12-29 Uppdateringar i ny avdelning här

Den nya avdelningen Uppdateringar håller din bok levande även efter köpet.

2020-12-16 Boken har kommit från tryckeriet

Nu har läroboken kommit ut från tryckeriet, exakt på dagen enligt tidplanen!

2020-12-03 Nyheter från BFN

Kap. A 5: Klassificering av första förhöjd leasingavgift i Extramaterial.

Kap. A 6: Redovisning av minskning av aktiekapital i Extramaterial.

2020-12-02 Praktisk hantering av överkursfonder

Kap. B 5: Komplettering om överkursfond i Extramaterial.

2020-11-28 Bunden överkursfond beslutad

Kap. B 5: Komplettering om överkursfond i Extramaterial.

2020-11-28 Nytt från BFN om fusion

Kap. B 5: Komplettering om fusion i Extramaterial.

2020-11-28 Redaktörens omdömen

”Det här måtte väl bli en storsäljare!” och “Jag tror mej ha uppfattat att det här är en verkligt tydlig och bra genomgång av redovisningsförfarandet som borde hitta fram till många lärande läsare”. Sagt av Jenny Nordenankar, Norstedts Juridiks redaktör hos eddy.se. Tack för de fina orden Jenny, och tack för att jag får citera dig på LinkedIn och Facebook!

2020-11-14 Tredje korrekturläsningen klar

Jag har returnerat tredje och sista korrekturet nu, godkänt från mig för tryckning! Fyra dagar före tidplan. Det här var ett avstämningskorrektur – nu kontrollerade jag bara att mina tidigare ändringar var införda och det var de. Utgivningen närmar sig!

2020-11-10 SCBs nya varumärke

Kap. D 1: Statistiska Centralbyrån SCB har bytt varumärke till Statistikmyndigheten SCB.

2020-10-31 Andra korrekturläsningen klar

Den 31 oktober returnerade jag andra korrekturet till produktionsbolaget eddy.se efter genomgång, 9 dagar före tidplan. Det här var ett typograferat korrektur, innebärande att jag för första gången fick se hur det kommer att se ut i tryck. Spännande!

2020-10-24 IHM tar in läroboken

IHM Business School tar in läroboken “Externredovisning” till vårterminen 2021 i Stockholm. Boken kommer att användas i utbildningen Ekonomi & redovisningskonsult (SERK21). Kul!

2020-10-13 När och hur fastigheter blir tillgångar

Kap. I 3: Jag illustrerar stegen för bokföringen i en artikel i Bulletinen, länk i Extramaterial.

2020-10-11 Omslaget är klart

Förhandstitt på bokens omslag och omdömena om innehållet i Externredovisning – Så kommer boken att se ut.

2020-10-09 Första korrekturläsningen klar

Den 30 september kom första korrekturet från produktionsbolaget eddy.se, exakt enligt tidplanen. Och den 9 oktober kunde jag returnera korrekturet efter min genomgång, fem dagar före tidplan. Produktionen fortsätter!

2020-09-13 Manuslämning

Äntligen! Idag har manuset överlämnats till Norstedts Juridik, 18 dagar före tidplan (ursprungligt manusstopp den 1 oktober). Nu vidtar tre månader med redigering och produktion. Förhoppningen är publicering i mitten av december.

2020-09-13 Nytt uttalande från Srf

Kap. B 1, C 1: Översikt uttalanden från Srf kompletterad med Srf U 14 i Extramaterial. Se även inlägget Srf U 14 – Bruttoredovisa pågående arbeten.

2020-09-11 BAS-kontoplanen i urval

Kap. A 3: BAS-kontoplanen i urval för övningar och tentamen publicerat som Extramaterial.

2020-09-10 Översikt pågående arbeten

Kap. A 10: Översikter över regelverk och konteringar publicerade som Extramaterial.

2020-09-09 Översikt uttalanden från Srf och FAR

Kap. A 9, B 1, C 1: Översikter över uttalanden från Srf samt rekommendationer och uttalanden från FAR publicerade som Extramaterial.

2020-09-07 Kontaktperson för Fortnox

Programvaruföretag: Kontaktperson för studentlicenser från Fortnox.

2020-09-07 BAS Nyckeltal om kundkredittid

Kap. D 5: Artikel publicerad som Extramaterial med tillstånd av tidskriften Bulletinen och förlaget Norstedts Juridik.

2020-09-06 Översikt över IFRS-standarder

Kap. C 1: Översikter över standarder från IASB och IASC publicerade som Extramaterial.

2020-09-05 Översikt över BAS Nyckeltal

Kap. D 1: Översikt publicerad som Extramaterial.

2020-09-04 BAS Nyckeltal på engelska

Kap. D 1: Artikel publicerad som Extramaterial med tillstånd av tidskriften Bulletinen och förlaget Norstedts Juridik.

2020-09-01 Studentlicenser hos Fortnox

Programvaruföretag: Fortnox erbjuder studentlicenser till utbildningen.

2020-08-31 Studentlicenser hos Wolters Kluwer

Programvaruföretag: Wolters Kluwer erbjuder studentlicenser till utbildningen.

2020-08-29 Tidplan

Manuslämning mitten av september 2020. Publicering mitten av december 2020.

2020-08-27 Kanal på YouTube

Ny kanal upplagd på YouTube för boken. Kanalen lanseras efter bokens utgivning.

2020-08-26 Grupper på Facebook och LinkedIn

Nya diskussionsgrupper upplagda på Facebook och LinkedIn. Grupperna lanseras efter bokens utgivning.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev