Min lärobok Externredovisning – från teori till praktik har publicerats av Norstedts Juridik. Målgruppen är utbildningar på högskolor, YH-utbildningar, universitet och motsvarande. Du behöver inga förkunskaper i redovisning för att kunna använda läroboken. Faktabok, kunskapsfrågor, övningar, facit – Allt i ett!  • Facebook – Diskussionsgrupp, lanseras efter bokens utgivning
  • LinkedIn – Diskussionsgrupp, lanseras efter bokens utgivning
  • YouTube – Bokens kanal, lanseras efter bokens utgivning

2020-2021 Händelser

2022-03-31 Uppdaterade förteckningar Srf och FAR

Kap. B 1: Uppdaterad förteckning över uttalanden från Srf, uppdaterad förteckning över rekommendationer och uttalanden från FAR i Extramaterial.

2022-03-30 Uppdaterad urval av BAS-kontoplanen

Kap. A 3: Det redigerade urvalet har uppdaterats i Extramaterial.

2021-09-30 Boken till Mikael Svensson

Överlämning av personligt exemplar till Senior Advisor Mikael Svensson hos Accountor.

2021-09-28 Visma erbjuder studentlicenser till boken

Programvaruföretag: Visma har anslutit sig till programvaruföretagen som erbjuder studentlicenser till läroboken (Visma SPCS elevlicenser för “Externredovisning”). Välkommen, Visma!

2021-06-22 Fin användarrecension

LinkedIn: “En ovärderlig bok, kommer vara min bibel efter avslutad utbildning.” Therese Jirebeck, studerar till Ekonomi och Redovisningskonsult på IHM Business School

2021-06-22 IHM tar in läroboken

IHM Business School tar in läroboken “Externredovisning” även till vårterminen 2022 i Stockholm, IHM tar in läroboken Externredovisning igen.

2021-06-05 BFN ska uppdatera vägledningen Bokföring

Kap. A 2: Artikel om uppdateringen i Extramaterial.

2021-06-05 Uppdaterad vägledning om fusion

Kap. B 5: Uppdaterad vägledning om fusioner från BFN, se Extramaterial.

2021-06-05 Beskattning och resultatkrav lön-utdelning

Kap. B 15: Exemplet som visar total skattekostnad för utdelning i fåmansföretag har kompletterats. Här kan du se jämförelser av beskattning lön-utdelning och resultatkravet i bolaget för de olika alternativen i Extramaterial.

2021-04-13 Boken till Marcus Johansson

Överlämning av personligt exemplar till redovisningsspecialisten Marcus Johansson hos Aspia.

2021-04-12 Boken till Bo Nordlund

Överlämning av personligt exemplar till fastighetsexperten Bo Nordlund.

2021-04-03 Uppdaterad urval av BAS-kontoplanen

Kap. A 3: Det redigerade urvalet har uppdaterats i Extramaterial.

2021-02-21 Nu finns boken även digitalt

Läroboken finns nu i Två format – Tryckt bok och digitalt inom abonnemanget Juno.

2021-01-04 Uppdateringar av K2 ÅR och K3

Kap. C 9: Digital inlämning av koncernredovisningar i Extramaterial.

2021-01-04 Uppdateringar av K2 ÅR och K3

Kap. I 2: Uppdateringar om bunden överkursfond och om fusioner i Extramaterial.

2021-01-03 Årsuppdateringar RFR

Kap. I 2: Årsuppdateringar av RFR 1 och RFR 2 i Extramaterial.

2020-12-29 Uppdateringar i ny avdelning här

Den nya avdelningen Uppdateringar håller din bok levande även efter köpet.

2020-12-16 Boken har kommit från tryckeriet

Nu har läroboken kommit ut från tryckeriet, exakt på dagen enligt tidplanen!

2020-12-03 Nyheter från BFN

Kap. A 5: Klassificering av första förhöjd leasingavgift i Extramaterial.

Kap. A 6: Redovisning av minskning av aktiekapital i Extramaterial.

2020-12-02 Praktisk hantering av överkursfonder

Kap. B 5: Komplettering om överkursfond i Extramaterial.

2020-11-28 Bunden överkursfond beslutad

Kap. B 5: Komplettering om överkursfond i Extramaterial.

2020-11-28 Nytt från BFN om fusion

Kap. B 5: Komplettering om fusion i Extramaterial.

2020-11-28 Redaktörens omdömen

”Det här måtte väl bli en storsäljare!” och “Jag tror mej ha uppfattat att det här är en verkligt tydlig och bra genomgång av redovisningsförfarandet som borde hitta fram till många lärande läsare”. Sagt av Jenny Nordenankar, Norstedts Juridiks redaktör hos eddy.se. Tack för de fina orden Jenny, och tack för att jag får citera dig på LinkedIn och Facebook!

2020-11-14 Tredje korrekturläsningen klar

Jag har returnerat tredje och sista korrekturet nu, godkänt från mig för tryckning! Fyra dagar före tidplan. Det här var ett avstämningskorrektur – nu kontrollerade jag bara att mina tidigare ändringar var införda och det var de. Utgivningen närmar sig!

2020-11-10 SCBs nya varumärke

Kap. D 1: Statistiska Centralbyrån SCB har bytt varumärke till Statistikmyndigheten SCB.

2020-10-31 Andra korrekturläsningen klar

Den 31 oktober returnerade jag andra korrekturet till produktionsbolaget eddy.se efter genomgång, 9 dagar före tidplan. Det här var ett typograferat korrektur, innebärande att jag för första gången fick se hur det kommer att se ut i tryck. Spännande!

2020-10-24 IHM tar in läroboken

IHM Business School tar in läroboken “Externredovisning” till vårterminen 2021 i Stockholm. Boken kommer att användas i utbildningen Ekonomi & redovisningskonsult (SERK21). Kul!

2020-10-13 När och hur fastigheter blir tillgångar

Kap. I 3: Jag illustrerar stegen för bokföringen i en artikel i Bulletinen, länk i Extramaterial.

2020-10-11 Omslaget är klart

Förhandstitt på bokens omslag och omdömena om innehållet i Externredovisning – Så kommer boken att se ut.

2020-10-09 Första korrekturläsningen klar

Den 30 september kom första korrekturet från produktionsbolaget eddy.se, exakt enligt tidplanen. Och den 9 oktober kunde jag returnera korrekturet efter min genomgång, fem dagar före tidplan. Produktionen fortsätter!

2020-09-13 Manuslämning

Äntligen! Idag har manuset överlämnats till Norstedts Juridik, 18 dagar före tidplan (ursprungligt manusstopp den 1 oktober). Nu vidtar tre månader med redigering och produktion. Förhoppningen är publicering i mitten av december.

2020-09-13 Nytt uttalande från Srf

Kap. B 1, C 1: Översikt uttalanden från Srf kompletterad med Srf U 14 i Extramaterial. Se även inlägget Srf U 14 – Bruttoredovisa pågående arbeten.

2020-09-11 BAS-kontoplanen i urval

Kap. A 3: BAS-kontoplanen i urval för övningar och tentamen publicerat som Extramaterial.

2020-09-10 Översikt pågående arbeten

Kap. A 10: Översikter över regelverk och konteringar publicerade som Extramaterial.

2020-09-09 Översikt uttalanden från Srf och FAR

Kap. A 9, B 1, C 1: Översikter över uttalanden från Srf samt rekommendationer och uttalanden från FAR publicerade som Extramaterial.

2020-09-07 Kontaktperson för Fortnox

Programvaruföretag: Kontaktperson för studentlicenser från Fortnox.

2020-09-07 BAS Nyckeltal om kundkredittid

Kap. D 5: Artikel publicerad som Extramaterial med tillstånd av tidskriften Bulletinen och förlaget Norstedts Juridik.

2020-09-06 Översikt över IFRS-standarder

Kap. C 1: Översikter över standarder från IASB och IASC publicerade som Extramaterial.

2020-09-05 Översikt över BAS Nyckeltal

Kap. D 1: Översikt publicerad som Extramaterial.

2020-09-04 BAS Nyckeltal på engelska

Kap. D 1: Artikel publicerad som Extramaterial med tillstånd av tidskriften Bulletinen och förlaget Norstedts Juridik.

2020-09-01 Studentlicenser hos Fortnox

Programvaruföretag: Fortnox erbjuder studentlicenser till utbildningen.

2020-08-31 Studentlicenser hos Wolters Kluwer

Programvaruföretag: Wolters Kluwer erbjuder studentlicenser till utbildningen.

2020-08-29 Tidplan

Manuslämning mitten av september 2020. Publicering mitten av december 2020.

2020-08-27 Kanal på YouTube

Ny kanal upplagd på YouTube för boken. Kanalen lanseras efter bokens utgivning.

2020-08-26 Grupper på Facebook och LinkedIn

Nya diskussionsgrupper upplagda på Facebook och LinkedIn. Grupperna lanseras efter bokens utgivning.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter