Bo Nordlund
Bo Nordlund tar emot min bok “Externredovisning” (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 12 april hade jag nöjet att träffa Bo Nordlund över en trevlig middag med samtal om allt från fastigheter till livet. Under middagen överlämnade jag ett personligt exemplar av min lärobok Externredovisning till honom.

Bo Nordlund är redovisningsspecialist och värderingsspecialist för fastigheter. Han är en erkänd auktoritet på fastighetsområdet, teknologie doktor MRICS, universitetslektor vid Karlstads universitet, medlem i FAR och i Finansanalytikernas Förening. Sina kunskaper och insikter förmedlar han på ett utmärkt sätt genom utbildningar, böcker och artiklar genom sin egen verksamhet i BREC.

2016 hittade jag Bo Nordlunds rapport för Fastighetsägarna Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) från 2010. Rapporten gav mig fint underlag för kapitlet om avskrivningar i min bok Fastigheter – En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Norstedts Juridik 2016), framför allt i avsnittet om komponentavskrivningar som är något av Bo Nordlunds paradgren.

Vid ett av mina möten med Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem berättade han att de hade utsett Bo Nordlund till att ta fram rapporten Materiella anläggningstillgångar – Anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning – bostadshus. Jag gratulerade Bokföringsnämnden till valet av författare. Jag såg Bo Nordlund som klippt och skuren för uppdraget. Rapporten blev ett viktigt underlag för Bokföringsnämndens Redovisning av regeringsuppdrag om värdering av bostadshus i april 2020.

Bo Nordlunds återkommande heldagskurs Komponentavskrivning för fastigheter för BG Institute hör till deras populäraste. Efter att själv ha gått igenom kursen förstår jag varför. Trots att jag tror mig själv om att vara välbekant med ämnet fick jag ett antal nya insikter och aha-upplevelser.

Tack för ett trevligt middagssamtal Bosse!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev