Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: October 2016

Several News from BFN

News from BFN – Uppdaterad vägledning “Bokföring” och allmänna råd “Definitioner” och “Tillämpning av RFR”, nytt om kassaflödesanalys i K2 ÅR

Newsletters for RedovisningsHuset September – October 2016

Newsletters for RedovisningsHuset Sep – Oct 2016, English summaries

Update Real Estates – Article in Bulletinen on Accounting Issues

Update Real Estates – Article in Bulletinen on Accounting Issues. Artikel i Bulletinen 3/2016 om redovisningsfrågor för fastigheter.

Sustainable Business Seminar in Bangkok

Sustainable Business Seminar in Bangkok with Remembrance of His Majesty the King

Meeting BFN in Stockholm

Meeting BFN in Stockholm. Möte med Stefan Pärlhem med många redovisningsfrågor på menyn!

Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg

Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg – Personalutbildning med aktiva diskussioner!

Update Real Estates – Harmonizing VAT Definition of Real Estates in the EU

Update Real Estates on harmonizing VAT definition of real estates in the EU. En lagrådsremiss har avlämnats om ändring av ML.