EN: Accountor Training Sweden arrange the following webinars with me as author and lecturer for their season 2018. They’re all recorded after each live date. Support your competence and sign up!

SW: Accountor Training Sweden arrangerar följande webbinarier med mig som författare och föreläsare under säsongen 2018. Alla spelas in efter respektive direktsändning. Underhåll din kompetens och anmäl dig!

 • Blog page about my assignments for  |  Bloggsidan om mina uppdrag för Accountor Training
 • Up to date info about lectures in their calendar  |  Aktuella uppgifter om kurserna i deras KalendariumAccountor Training - In the Stockholm Studio | I studion i Stockholm

Accountor Training – In the Stockholm Studio  |  I studion i Stockholm (photo: Jonathan Fastborg, Accountor Training)

Monthly Updates  |  Månadsuppdateringar

The webinars are hold in Swedish  |  Webbinarierna hålls på svenska
Sign Up  |  Anmäl dig

 1. January  |  Januari 2018
  45 min, 2018-01-24
 2. February  |  Februari 2018
  45 min, 2018-02-22
 3. May  |  Maj 2018
  45 min, 2018-05-30
 4. September 2018
  45 min, 2018-09-28
 5. October  |  Oktober 2018
  45 min, 2018-10-29
 6. November 2018
  45 min, 2018-11-23

Various Economy Topics  |  Olika ekonomiska ämnen

Title in English or Swedish depending on language spoken in the webinar  |  Rubrik på svenska eller engelska beroende använt språk i webbinariet
Sign Up  |  Anmäl dig

 1. Paketeringsutredningen
  Packaging of Real Estates
  60 minuter, 2018-01-26
 2. Nya skatteregler för företagssektorn – Betänkandet
  New Tax Regulations for the Corporate Sector (Government Draft)
  60 minuter, 2018-01-26 (se även 2018-05-30 om propositionen)
 3. Företrädaransvar i aktiebolag
  Representative Tax Responsibility in Limited Companies
  60 minuter, 2018-01-29
 4. Ersättningsfonder
  Compensation Funds
  60 minuter, 2018-01-29
 5. Näringsbetingade andelar
  Non-taxed Shares in Corporate Groups
  60 minuter, 2018-01-29
 6. International Regulations for Accounting
  Internationella redovisningsregler
  Joint webinar for participants in Finland, Norway and Sweden
  60 minutes, February 8, 2018
 7. Nya skatteregler för företagssektorn – Propositionen (stämmer med lagstiftningen)
  New Tax Regulations for the Corporate Sector (The Government Proposal, in line with the legislation)
  60 minuter, 2018-05-30 (se även 2018-01-26 om betänkandet)
 8. Vanliga misstag inom redovisning och hur du löser dem
  Regular mistakes in accounting and how to solve them
  60 minutes, 2018-06-08
 9. Processföring om redovisning och beskattning
  Court procedures for accounting and taxation
  60 minutes, 2018-09-28
 10. Ombildningar till aktiebolag
  Transitions to companies limited by shares
  60 minutes, 2018-10-29
 11. Skattedagen: Passet Nya skatteregler för företag – I praktiken
  Tax News Day: The session New Corporate Tax – In Practice
  45 minutes, 2018-11-21
 12. K2 Årsbokslut
  K2 Annual Accounts
  60 minutes, 2018-11-23

Links to other seasons   |  Länkar till andra säsonger Accountor Training


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.