Företrädaransvar i aktiebolag kan få rättsliga följder

EN: Representative Responsibility with legal consequences (photo Pixabay)
SW: Företrädaransvar med rättsliga följder

Personal responsibility for corporate representatives is the subject of my new webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The basic principle for a limited liability company is that the management and the shareholders has no own personal responsibility for the liabilities of the company. If everything’s done by the book, that is. But what happens when something goes wrong?

The purpose of the webinar is to give the participants knowledge so this personal responsibility can be avoided, for the customers to advisers as well as for the  entrepreneurs themselves.

 

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

  • January 29, 2018 at 09:00-10:00 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

 

In Swedish

Personligt ansvar för ledning och aktieägare är ämnet för mitt nya webbinarium för Accountor Training.

 

Innehåll

Grundprincipen för ett aktiebolag är att ledningen och aktieägarna inte har något personligt ansvar för bolagets åtaganden och skulder. Om allt görs enligt gällande lagar och andra regler, vill säga. Men vad händer om något går snett?

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna kunskaper så det personliga ansvaret kan undvikas, för kunder till rådgivare och för företagarna själva.

Innehåll

  • Begränsat personligt ansvar i aktiebolag
  • Undantag från begränsningarna
  • När kan personligt ansvar inträffa
  • Hur gör ledning och aktieägare för att undvika personligt ansvar?
  • Illustrerande rättsfall

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

  • 29 januari 2018, klockan 09:00-10:00

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.