Webbshopp Web Shop Consultant's Journey Peter Berg
Publikationer

Böcker

Artiklar

Nyhetsbrev

Föreläsningar

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Eduhouse

BG Institute

IHM Business School

SIH Stockholms Internationella Handelsskola

Wolters Kluwer

I egen regi

Din nätbutik för en bättre ekonomi

Här beställer du böcker, bokar utbildningar och prenumererar på facktidskrifter. Här beställer du också nyhetsuppdateringar för företagets hemsida och nyhetsbrev för din organisation.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som du ser högre upp på denna sida.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!


Prenumerera

Nyhetsbrev