Nya momslagen 1 juli 2023 påverkar alla momsreferenser i böcker, artiklar, inlägg och kursmaterial.
Nya momslagen påverkar alla momsreferenser (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 1 juli 2023 börjar Mervärdesskattelagen (2023:200) att gälla, även kallad Nya Momslagen (NML). Samtidigt upphör den nu gällande Mervärdesskattelagen (1994:200), även kallad ML. Jag har skrivit om lagändringen bland annat här.

Det är en stor förändring. Lagen är omfattande. Den officiella SFS-publikationen omfattar 135 sidor, förarbetena 999 sidor (prop. 2022/23:46 från 12 januari 2023, publicerad 17 januari 2023).

Uppdatering 29 juni 2023: 
NML och ML till 1 juli, men ML och GML därefter

I lagens förarbeten (prop. 2022/23:46) definieras förkortningarna NML som nya momslagen 2023 och ML som momslagen från 1994. Det är naturligt före lagens ikraftträdande 1 juli 2023. Det är också dessa begrepp jag har använt i denna artikel, som är skriven innan den nya lagen börjar gälla.

Men när lagen har börjat gälla 1 juli 2023 är den inte ny längre. Då får vi ett nytt perspektiv. Skatteverket (SKV) har anammat det nya perspektivet i sitt omfattande arbete med att uppdatera hemsidan till de nya reglerna. Med den logiken använder de förkortningen ML för momslagen 2023 och GML för momslagen 1994. Det kommer jag också att göra från 1 juli 2023.

Systematik och terminologi i ML jämförd med GML (SKV, vägledning)

Oförändrade regler, ändrade kapitel och paragrafer

Reglerna i sig är nästan oförändrade. Avsikten var inte heller att ändra några regler. Avsikten var att modernisera språket och anpassa strukturen för en med tiden vildvuxen svensk momslag bättre till EUs momsdirektiv.

Rent praktiskt innebär den nya lagen dock att alla referenser till kapitel och paragrafer i momslagen behöver uppdateras. Referenser till ML i böcker, artiklar, inlägg, kursmaterial etc kommer inte att stämma med NML.

Från och med nu tillämpar jag NML när jag skriver nya texter. Självklart. Men hur gör vi med alla redan publicerade texter? Till exempel mina böcker, som illustrerar denna artikel? Vi får använda oss av jämförelsetabeller, översättningsnycklar, till dess det är dags för nya upplagor med uppdaterat innehåll.

Jämförelsetabeller är dina nycklar

Tack och lov har vi färdiga jämförelsetabeller i förarbetena. Jag har skapat utdrag ur den omfattande propositionen och fått fram tre stycken PDF-filer på bara 16, 20 respektive 22 sidor.

  • Bilaga 4 (s. 736): NML/ML (PDF-fil, 22 sidor)
    • = Hitta en paragraf i ML från NML
  • Bilaga 5 (s. 758): ML/NML (PDF-fil, 20 sidor)
    • = Hitta en paragraf i NML från ML
  • Bilaga 6 (s. 778): NML/EU (PDF-fil, 16 sidor)
    • = Hitta en artikel i EUs momsdirektiv från NML

Exempel. Du vet att momssatserna 25 %, 12 % och 6 % regleras i 7 kap. 1 § ML, men var hittar du den bestämmelsen i NML? Du använder bilaga 5 (ML/NML) och ser att paragrafen motsvaras av hela 17 olika bestämmelser i NML. För varje stycke och punkt i paragrafen i ML hittar du en hänvisning till NML.

Skälet till de många hänvisningarna är att 7 kap. 1 § ML är ett praktexempel på en lång och därmed krånglig paragraf i ML. Därför är den uppdelad i NML. När vi väl blir vana vid sättet att skriva i NML så tror jag vi kommer att uppskatta det mycket!

När du läser texter av mig som är publicerade före 1 juli 2023, och vill följa upp momsreferenser, så ber jag dig att använda länken till bilaga 5 ovan (från ML till NML).


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev