Extramaterial till läroboken Externredovisning
Bild: Patrick Tomasso, unsplash.com (har beskurits)

Här hittar du extramaterial till läroboken Externredovisning. Innehållet är sorterat i samma ordning som kapitlen i boken. Fokus ligger på beslutade ändringar. Förslag hittar du i stället löpande information om i artiklar här på ekonomibloggen. Har du önskemål eller synpunkter, skriv gärna till mig (Kontakt)!
Peter Berg


Momsreferenser i texter publicerade före 1 juli 2023: Använd jämförelsetabellen ML/NML (PDF-fil, 20 sidor) för att få fram motsvarande lagrum i nya momslagen. Se även artikeln Nya momslagen – Nya momsreferenser från 25 juni 2023.


Guider – Uppdateras varje år (redovisningshuset.se)

Basbelopp

Statslåneränta (SLR)

Sociala avgifter


Kapitel I 2 Reglering av redovisningen

BFN: Uppdateringar av K-regler

RFR: Årsuppdateringar av RFR 1 och RFR 2.


Kapitel I 3 Grundläggande redovisningsprinciper

2020-10-13: Sista avsnittet Grundläggande begrepp om tillgångar, exempel i en artikel på när och hur du bokför överlåtelse av fastighet.


Kapitel A 2 Regler för löpande redovisning

2021-06-05: Bokföringsnämnden ska uppdatera vägledningen Bokföring.

Kapitel A 3 Kontoplan och kontering

Senaste årsuppdateringen av BAS-kontoplanen.

Bilaga 2: BAS-kontoplanen i urval, för övningar och tentamen.


Kapitel A 5 Bokföring i praktiken – Tillgångar

2020-12-03: Första förhöjd leasingavgift är alltid omsättningstillgång.


Kapitel A 6 Bokföring i praktiken – Eget kapital och skulder

2020-12-03: När och hur minskning av aktiekapital redovisas.


Kapitel A 8 Bokföring i praktiken – Utgifter

77 Nedskrivningar – Artikel om bl a tvåstegsmetod för redovisningen. Skrolla ned en bit så har du inlägget på svenska, med länk till artikeln.


Kapitel A 9 Grundläggande lönehantering

2020-09-09: Översikt över uttalanden från Srf.

Avsnittet Lön – Artikel om redovisning och beskattning av tantiem. Skrolla ned en bit så har du inlägget på svenska, med länk till artikeln.


Kapitel A 10 Avstämningar och periodiseringar

2020-09-10: Översikt över pågående arbeten.

Se även följande artiklar.


Kapitel B 1 Regler för bokslut

Översikt över uttalanden från Srf.

Översikt över rekommendationer och uttalanden från FAR.


Kapitel B 5 Eget kapital

2020-11-28 och 2020-12-02: Avsnittet Överkursfond under Fritt eget kapital i AB – Nu är det beslutat att alternativet bunden överkursfond införs 2021-01-01 2020-01-01.

2020-11-28 och 2021-06-05: Fusionsresultat på kapitlets sista sida – Komplettera gärna med att läsa dessa inlägg här på bloggen.


Kapitel B 10 Rörelseintäkter

2021-02-04: Fler frågor och svar från BFN om periodisering och om förskott.

2021-01-25: Uppdatering från BFN om att coronastöd som inte har beslutats på balansdagen ändå får tas upp som intäkt på vissa villkor (Övriga rörelseintäkter).


Kapitel B 13 Bokslutsdispositioner

2022-12-08 Koncernbidrag: Artikel om principer för bolagsbeskattningen, utdelningsbara medel och koncernbidrag, värdeöverföring, avräkningskonto, ränteberäkning. Välbesökt artikel!


Kapitel B 15 Årets resultat

2021-06-05: Jämförelser av privat beskattning vid uttag av lön eller utdelning eller både och, samt jämförelser av kostnader i aktiebolaget för samma alternativ.


Kapitel C 1 Regler för årsbokslut och årsredovisning

Översikt över uttalanden från Srf.

Översikt över rekommendationer och uttalanden från FAR.

2020-09-06: Översikt över samtliga gällande IFRS-regler och tolkningar. Hur de tillämpas i Sverige framgår av RFR 1 och RFR 2.


Kapitel C 9 Årsstämma och offentlighet

2021-01-04: Digital inlämning av koncernredovisningar nästa steg för Bolagsverket.


Kapitel D 1 BAS Nyckeltal

2020-09-05: Översikt över samtliga BAS Nyckeltal, ordnade med jämförbar struktur för grundnyckeltalen och tilläggsnyckeltalen. Hur nyckeltalen beräknas framgår av Sören Karlssons artikel.

2020-09-04: Sören Karlsson, tidigare mångårig VD på BAS-kontogruppen, har skrivit en tidlös artikel om benämningarna av BAS Nyckeltal på engelska. Värdefullt för dig som arbetar i uppdrag med rapportering och kommunikation på engelska.

Artikeln publicerades i Basbulletinen, som numera heter Bulletinen. Den är från 2007, men ekonomiska nyckeltal är eviga så innehållet är lika relevant idag. Artikeln publiceras med tillstånd från tidskriften Bulletinen och förlaget Norstedts Juridik. Tack för tillstånden!

Kapitel D 5 Kapital

2020-09-07: Beräkningen av genomsnittlig kundkredittid beskrivs med exempel.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev