Extramaterial till läroboken Externredovisning
Bild: Patrick Tomasso, unsplash.com (har beskurits)

Här hittar du extramaterial till läroboken Externredovisning. Innehållet är sorterat i samma ordning som kapitlen i boken. Har du önskemål eller synpunkter, skriv gärna till mig (Kontakt)!
Peter Berg


Kapitel I 3 Grundläggande redovisningsprinciper

2020-10-13: Sista avsnittet Grundläggande begrepp om tillgångar, exempel i en artikel på när och hur du bokför överlåtelse av fastighet.


Kapitel A 3 Kontoplan och kontering

2020-09-11: BAS-kontoplanen i urval, för övningar och tentamen.


Kapitel A 9 Grundläggande lönehantering

2020-09-09: Översikt över uttalanden från Srf.


Kapitel A 10 Avstämningar och periodiseringar

2020-09-10: Översikt över pågående arbeten

Se även mina artiklar, tillgängliga i fulltext med tillstånd från tidskrifterna Bulletinen och Svensk Skattetidning, samt förlaget Norstedts Juridik. Tack!


Kapitel B 1 Regler för bokslut

2020-09-13: Översikt över uttalanden från Srf.

2020-09-09: Översikt över rekommendationer och uttalanden från FAR.


Kapitel B 5 Eget kapital

2020-11-28: Avsnittet Överkursfond under Fritt eget kapital i AB – Nu är det beslutat att alternativet bunden överkursfond införs 2020-01-01.

2020-11-28: Fusionsresultat på kapitlets sista sida – Komplettera gärna med att läsa denna artikel här på bloggen.


Kapitel C 1 Regler för årsbokslut och årsredovisning

2020-09-13: Översikt över uttalanden från Srf.

2020-09-09: Översikt över rekommendationer och uttalanden från FAR.

2020-09-06: Översikt över samtliga gällande IFRS-regler. Hur de tillämpas i Sverige framgår av RFR 1 och RFR 2.


Kapitel D 1 BAS Nyckeltal

2020-09-05: Översikt över samtliga BAS Nyckeltal, ordnade med jämförbar struktur för grundnyckeltalen och tilläggsnyckeltalen. Hur nyckeltalen beräknas framgår av Sören Karlssons artikel.

2020-09-04: Sören Karlsson, tidigare mångårig VD på BAS-kontogruppen, har skrivit en tidlös artikel om benämningarna av BAS Nyckeltal på engelska. Värdefullt för dig som arbetar i uppdrag med rapportering och kommunikation på engelska.

Artikeln publicerades i Basbulletinen, som numera heter Bulletinen. Den är från 2007, men ekonomiska nyckeltal är eviga så innehållet är lika relevant idag. Artikeln publiceras med tillstånd från tidskriften Bulletinen och förlaget Norstedts Juridik. Tack för tillstånden!

Kapitel D 5 Kapital

2020-09-07: Beräkningen av genomsnittlig kundkredittid beskrivs med exempel i Bulletinen. Artikeln är tillgänglig i fulltext, med tillstånd från tidskriften Bulletinen och förlaget Norstedts Juridik. Tack!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter