Samlingsvolymen Srf Redovisning 2021
Samlingsvolymen Srf Redovisning 2021

Den årliga samlingsvolymen Srf Redovisning finns ute sedan början av februari 2021. Innehållet är uppdaterat fram till 2021-01-01, med undantag för avdelningen om Bokföringsnämnden (BFN) som har uppdaterats ända fram till 2021-01-31. Det innebär att det allmänna rådet från BFN om coronaredovisning är komplett, inklusive det senaste tillägget om periodiseringar av coronastöd.

2021 års volym är på 1 684 sidor, en tillväxt på 105 sidor jämfört med 2020 års volym som omfattade 1 579 sidor. Det visar tydligt visar hur mycket vi har att hålla reda på inom redovisningsområdet.

Boken finns i både digital och tryckt version. Som medlem i Srf kunde jag enkelt ladda ner mitt digitala exemplar, som ingår i medlemskapet. Smidigt!

Jag använder benämningarna K2 ÅB för K2 Årsbokslut och K2 ÅR för K2 Årsredovisning i mindre företag.

Innehåll 2021

Innehållet är indelat i sju avdelningar och delvis omorganiserat jämfört med förra året.

Förord
1. Författningar om redovisning
BFL – Bokföringslagen
ÅRL – Årsredovisningslagen och förordningen
2. Författningar om aktiebolag
ABL – Aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen
3. BFN – Bokföringsnämnden
Artikel med översiktlig beskrivning av K-reglerna
16 allmänna råd, bl a samtliga K-regler
4. Srf konsulternas företagsanalys med redovisningsinformation
Hur mår företaget egentligen – Analys med nyckeltal
Analys med kassaflöden – Balanced scorecard
5. Srf konsulternas mallar för årsredovisning och årsbokslut
K2 Årsbokslut
K2 Årsredovisning (aktiebolag)
K2 Årsredovisning (aktiebolag, förkortad resultat- och balansräkning)
K3 Årsredovisning (frivillig tillämpning av mindre aktiebolag)
Kopplingar mellan Srf-mallarna och SCBs nyckeltal
6. Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor
Srf U 1-14
7. BAS – Kontoplan 2021
Sökord

AVDELNINGARNA I SAMLINGSVOLYMEN REDOVISNING 2021 FRÅN Srf

Fritt material

Mycket av innehållet finns tillgängligt för fri nedladdning från olika källor på internet, men det förutsätter att du vet vad du ska söka efter och var. Här är allt bekvämt samlat och urvalen i samlingsvolymen kan tjäna som inspiration för vad du ska söka vidare efter.

Inte nog med det. Srf har lagt upp en egen hemsida för innehållet i samlingsvolymen – srfredovisning.se. Här finns innehållet i bokens alla avdelningar och mer därtill, allt fritt åtkomligt!

 • Avdelning 1 och 2 – Lagar
  • De 5 lagarna och förordningarna i samlingsvolymen har här utökats till att omfatta 22 centrala lagar och förordningar för vårt arbete
 • Avdelning 3 – BFN
  • Normgivningen från BFN, inklusive översikten över K-regelverken och jämförelsen mellan K2 ÅR och K3 från Srf
  • Min kommentar: Jämförelsen gäller i hög grad även K2 ÅB, som utformades med K2 ÅR som förebild
 • Avdelning 4 – Företagsanalys
  • Hela samlingsvolymens beskrivning från Srf av hur du kan analysera ett företag genom att arbeta med nyckeltal och kassaflöden
 • Avdelning 5 – Srf-mallar för årsbokslut och årsredovisningar
  • Alla fyra mallarna från samlingsvolymen återfinns även här, inklusive kopplingarna till SCBs nyckeltal
 • Avdelning 6 – Uttalanden från i redovisningsfrågor
  • Länkar till vart och ett av uttalandena
 • Avdelning 7 – BAS-kontoplanen 2021
  • Bekväma länkar till kontotabellerna för var och en av kontoklasserna 1-8

Uttalanden från Srf respektive FAR

Redovisningsbranschen har två stora samlingsvolymer om redovisning som kommer ut varje år, en från Srf och en från FAR. Böckerna har till stor del olika innehåll och struktur. Båda behövs om du ska få en komplett bild.

Srf publicerar löpande uttalanden om tillämpningen av K2 ÅB och K2 ÅR, Srf U. De ingår i samlingsvolymen från Srf och finns dessutom fritt tillgängliga på hemsidan hos Srf. Däremot saknas rekommendationer och uttalanden från FAR i samlingsvolymen från Srf. Jag kommenterar uttalandena från Srf löpande här på ekonomibloggen, vid publiceringar och uppdateringar. Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag från Srf ingår inte i samlingsvolymen utan får beställas separat.

FAR publicerar löpande rekommendationer och uttalanden om årsredovisningar, och tillämpningen av K2 ÅR, K3 och IFRS. De finns inte fritt tillgängliga från FAR, men ingår i samlingsvolymen från FAR. Däremot saknas Srf U här. Reko – Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster från FAR ingår inte i samlingsvolymen utan får beställas separat. Jag har skrivit om rekommendationer och uttalanden från FAR i artikeln FARs Samlingsvolym 2021 Redovisning.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev