FARs samlingsvolym Redovisning 2021
Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

Nu har den årliga samlingsvolymen Redovisning kommit ut från FAR, för 43e året i följd.

2020 års volym var på exakt 2 000 sidor, tryckt på flortunna blad. “Hur tjock kan en bok bli” tänkte jag. Svaret blev – tjockare. 2021 års volym är på 2 111 sidor!

Det är en sinnebild av hur reglerna om god redovisningssed ständigt växer.

Innehåll 2021

Innehållet är indelat i samma avdelningar som förra året. Du hittar lätt mellan avdelningarna tack vare utstansade tumgrepp, en kostsam teknik som bara kan användas vid riktigt stora upplagor.

Associationsrätt – Urval lagtexter
Bokföring och redovisning – Urval lagtexter
BFN Allmänt – Regelverk utom K-regler
BFN Årsbokslut – De två K1-regelverken, K2 Årsbokslut samt coronareglerna
BFN Årsredovisning K2
BFN Årsredovisning K3
RFR – Förord, RFR 1, RFR 2, uttalanden
FAR – Rekommendationer och uttalanden
BAS – Kontotabellen 2021, kopplingstabeller
Sökord

Avdelningarna i samlingsvolymen Redovisning 2021 från FAR

Fritt material

Nästan hela innehållet finns tillgängligt för fri nedladdning från olika källor på internet, men det förutsätter att du vet vad du ska söka efter och var. Här kan urvalen i samlingsvolymen tjäna som inspiration för vad du ska söka efter.

Exklusivt material

Framför allt två avdelningar har innehåll som du inte kan ladda ner fritt.

  • BAS – Kopplingstabellerna
  • FAR – Rekommendationer och uttalanden

Jag brukar köpa bägge BAS-böckerna varje år (Bokföringsboken och Bokslutsboken). Därmed har jag tillgång till allt BAS-material. Nyheterna från BAS för 2021 har jag berättat om här.

Jag köper också samlingsvolymen Redovisning från FAR varje år, för att få tillgång till just rekommendationer och uttalanden från dem. Vad är då nytt i år?

Rekommendationer och uttalanden från FAR

Den mest omfattande rekommendationen är RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, som uppdateras varje år.

K-reglerna från Bokföringsnämnden (BFN) innehåller uppställningsformer för årsbokslut och årsredovisningar, med ett undantag: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I stället hänvisar K3 till bestämmelserna i årsredovisningslagen (ÅRL). Bilagorna till årsredovisningslagen visar visserligen uppställningar för balansräkning och resultaträkning, men bara schematiskt.

FAR ger därför ytterligare stöd för utformningen av en årsredovisning enligt K3 i RedR 1. Rekommendationen inkluderar även stöd för utformningen av kassaflödesanalys och koncernredovisning.

RedR 1 har anpassats till den nya lagstiftningen om bunden överkursfond, där vi numera kan välja mellan fri överkursfond (som tidigare) och bunden överkursfond. FAR råkar kalla den för överskottsfonden i förordet, men det är överkursfonden som avses. Jag, om någon, vet hur omänskligt det är att skapa en felfri text!

För resultatposten Råvaror och förnödenheter finns det nu exempel på alternativa benämningar, vid anpassning till vad som gäller i det specifika företaget.

RedR 2 Kontrollbalansräkning har fått ett nytt avsnitt om hantering av uppskjuten skatt enligt K-reglerna om årsredovisning (K2 och K3).

RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner finns kvar i oförändrat skick, med referenser till de gamla vägledningarna om fusion från BFN från 1999 och 2003. Observera BFN ersätter de gamla vägledningarna med sin nya Redovisning av fusion (BFNAR 2020:5), som får användas för fusionsdagar från 16 oktober 2020 och ska användas för fusionsdagar från 1 januari 2022.

RedU 12 Avskrivning av byggnad har fått omarbetade avsnitt om bedömning av nyttjandeperiod och om lämplig avskrivningsplan och metod. Hantering av komponentavskrivna byggnader vid övergång från K3 till K2 ÅR tas också upp.

RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar har fått två nya exempel om direktpension, som visar redovisningen av dels pensionsåtagandet, dels redovisningen av kapitalförsäkringen.

Jag använder i fortsättningen benämningarna K2 ÅB för K2 Årsbokslut och K2 ÅR för K2 Årsredovisning i mindre företag. FAR behandlar enbart årsredovisningar i sina rekommendationer och uttalanden, som berör tillämpningen av K2 ÅR, K3 och IFRS.

Rekommendationer
– RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag (K3)
– RedR 2 Kontrollbalansräkning (K2 ÅR, K3)
– RedR 3 Redovisning av ställda säkerheter (K3)
– RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner (K2 ÅR, K3)

Uttalanden
RedU 6 Pensionsförsäkring i Alecta (IAS 19)
RedU 7 Värdering av tillgångar och skulder vid redovisning av företagsförvärv samt vid prövning av nedskrivningsbehov enligt IFRS (IFRS, K3)
RedU 9 Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via aktiebolag (K3)
RedU 10 Redovisning av skattekonsekvenserna av negativ justerad anskaffningsutgift i handelsbolagsandelar (K2 ÅR, K3)
RedU 11 Stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet (K2 ÅR, K3)
RedU 12 Avskrivning av byggnad (K2 ÅR)
RedU 13 Övergång till komponentmetod – fastigheter (K3)
RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (K2 ÅR, K3)

Gällande rekommendationer och uttalanden 2021 från FAR

Uttalanden från Srf konsulterna

Srf konsulterna publicerar löpande uttalanden om tillämpningen av K2 ÅB och K2 ÅR, Srf U. De finns inte med i samlingsvolymen från FAR, men du hittar dem fritt tillgängliga på hemsidan hos Srf. Jag kommenterar uttalandena från Srf löpande här på ekonomibloggen, vid publiceringar och uppdateringar.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev