Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: August 2021

Ekonominyheter augusti i nyhetsbrev 40

Nyhetsbrev augusti 2021 om ekonomi. Två nya kurser om bokföringslagen – Idag och i framtiden. Nya bokningar m.m.

Ny kurs om modernisering av BFL för BGI

Nyheter från två färska utredningar under en kursdag! “Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen” + “Mikroföretagarkonto”.

Ekonominyheter YouTube augusti 2021

Månadens Nyheter augusti 2021 – Ekonominyheter för företagare i två filmer varje månad. Del 1 om allmänna nyheter och del 2 om rättsfall.

Ny kurs om bokföringslagen för BGI

Systematisk genomgång av hela bokföringslagen, konsekvent kommenterat från Bokföringsnämndens vägledning “Bokföring” och andra källor.