Kollegor gör high five i glädjen över att förstå bokföringslagen
Glädjen över att förstå bokföringsreglerna (Bild: unsplash.com, krakenimages)

Jag har fått förtroendet att leda heldagskursen Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering 2021 för BG Institute.

Första genomförandet (ja, jag hoppas det blir flera!) är fredagen den 10 september i Stockholm. Det blir också direktsändning för de som vill delta på distans. Kursen är redan fulltecknad, med kölista!

Systematisk genomgång med helhetsgrepp

Jag har just levererat ett helt nyskrivet kursmaterial till BG Institute.

Under dagen kommer vi att göra en systematisk genomgång av bokföringslagen, konsekvent kommenterat från Bokföringsnämndens vägledning Bokföring (BFNAR 2013:2). Vi tar också upp anslutande regelverk där kopplingar finns till bokföringslagen och bokföringsbrott. En rad rättsfall från Högsta domstolen illustrerar reglerna i sina sammanhang.

De nu gällande reglerna kompletteras med utblickar mot kommande händelser. Dels tar vi upp att vägledningen Bokföring ska uppdateras av Bokföringsnämnden. Dels går vi igenom förslagen från utredningarna om modernisering av bokföringslagen (Modernisering av bokföringslagen och mer) och om mikroföretagarkonto (Schablonskatt med mikroföretagarkonto).

Kursen är inriktad på reglerna för löpande redovisning, men vi tar också upp de viktiga tidsgränserna för årsbokslut och årsredovisning i ljuset av nyare praxis.

Innehåll

Det här kan deltagarna se fram emot under dagen. Om du inte redan är anmäld så hoppas jag att få se dig i kommande omgångar av kursen, även om de inte är planerade ännu.

Innehåll

• Målgrupper
• Förkortningar, begrepp
• Normgivning
• 1 kap. Inledande bestämmelser
• 2 kap. Kretsen av bokföringsskyldiga
• 3 kap. Räkenskapsår
• 4 kap. Bokföringsskyldighetens innebörd
• 5 kap. Löpande bokföring och verifikationer
• 6 kap. Hur den löpande bokföringen avslutas
• 7 kap. Arkivering av räkenskapsinformation m.m.
• 8 kap. Utvecklandet av god redovisningssed samt bemyndiganden
• 9 kap. Överklagande
• Utredningen Modernisering av BFL
• Utredningen Mikroföretagarkonto
• Källor

Innehållet i kursen “Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering 2021”

Sigurd Elofsson erfaren föregångare

Sigurd Elofsson har tidigare lett denna kurs. Sigurd är verksam som konsult och föreläsare i frågor rörande bokföringslagen samt bokföringsbrott. Han har arbetat med utredningar och utbildning om bokföringsbrott inom Ekobrottsmyndigheten och som specialist på bokföringslagen och ekobrott inom juristenheten hos PwC. Sigurd har också genomfört utbildningar för bl a Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och PwC.

Sammantaget blir det en stor utmaning att efterträda Sigurd Elofsson. Mitt kursmaterial är nyskrivet, men jag har självklart låtit mig inspireras av materialet som Sigurd har använt. Nu blir det spännande att se hur kursen i min form kommer att tas emot!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev