Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: January 2022

Ekonominyheter januari i nyhetsbrev 45

Nyhetsbrev från Peter Berg Redovisningskonsult, författare och föreläsare i företagsekonomiska ämnen.

Ekonominyheter YouTube januari 2022

Årets två första extra ändringsbudgetar och många andra lagstiftningsärenden på väg. Ekonominyheter i urval för företagare.

Komponentavskrivning ny kurs för Eduhouse

Komponentavskrivning för fastigheter enligt K3 – Ny kurs för Eduhouse från 27 januari 2022. Påbörja en provperiod om du inte har abonnemang!

Bolagsdeklaration för 2021 med BG Institute

Heldagskurs för BG Institute tillsammans med Johan Nilsson, om “Upprättande av bolagsdeklaration” med teori och praktik.

Ekonominyheter december i nyhetsbrev 44

Ekonominyheter december 2021 handlar om BFN och kryptotillgångar, RFR för 2022 och mycket mer.