Marina Bay Sands Singapore, illustrerar komponentindelning och komponentavskrivning av fastighet
Marina Bay Sands Singapore – Vilka komponenter kan dessa byggnader bestå av? (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Jag har tagit fram en ny kurs om “Komponentavskrivning fastigheter enligt K3” för Eduhouse. Kursen är på ca en timme och spelas in den 27 januari 2022.

Innehåll

Det här är huvudpunkterna.

Del 1 – Regler
• Förkortningar och begrepp
• 1. Enhetsavskrivning
• 2. Avskrivningsenheter
• 3. Komponenter

Del 2 – Indelning i komponenter
• Bedömning av det enskilda fallet
• Åtgärder med/utan komponentbyte
• Nyttjandeperioder
• Anläggningsregister
• Källor

Komponentavskrivning fastigheter enligt K3

Regler om komponentavskrivningar finns i K3. Metoden kan inte tillämpas enligt något av de andra regelverken från Bokföringsnämnden. K3 ska tillämpas av större företag, medan mindre företag får tillämpa K3 frivilligt.

Jag kommer att ta upp komponentavskrivningarnas fördelar för alla företag och organisationer, med en eller många fastigheter. Kan det finnas skäl att välja K3 frivilligt för mindre företag, för att få tillämpa komponentavskrivningar i stället för att undvika dem? Skillnaden i resultatpåverkan är dramatisk mellan regelverken. Det går jag in på här.

Välkommen till kursen. Påbörja en provperiod hos Eduhouse om du inte redan har abonnemang!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev