Bokningskalendern 2021
Utbildningar 2021 (Bild: Pixabay)

Årets bokningar

SW: Mina bokningar och produkter för år 2021 – Våren är fulltecknad, men du kan än så länge göra bokningar för hösten 2021. Temat är redovisning, skatt och företagsekonomi (Utbildningar 2021). Välkommen att boka!

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat


Utbildningsspråk | Lecture Language

SW: Kurserna är på svenska eller engelska. Språket är svenska om inget annat anges här nedanför.

EN: The lectures are in English or Swedish. The language is Swedish unless otherwise stated below.


Arrangörer


Jan 2021

 • 11/1 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet (webb) Ändrad dag från 8/12
 • 12/1 AE: Ägartransaktioner 1 – Förbjudna lån (webbstudio, Stockholm) Ändrad dag från 14/12
 • 12/1 AE: Ägartransaktioner 2 – Ägarens inlåning (webbstudio, Stockholm) Ändrad dag från 14/12
 • 12/1 AE: Ägartransaktioner 3 – Aktieägartillskott (webbstudio, Stockholm) Ändrad dag från 15/12
 • 13/1 AE: Ägartransaktioner 4 – Tantiem (webbstudio, Stockholm) Ändrad dag från 15/12
 • 15/1 AE: Aktuella coronastöd 2021 (webbstudio, Stockholm) Ersätter månadsuppdatering 17/12
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 19/1 WK: Skattedag (World Trade Center, Stockholm – Deltagare)
 • 26/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm) Ombokad till webb 2/2
 • 27/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm) Ombokad till webb 3/2
 • 28/1 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 29/1 BGI: Ägarledda företag – Skatter och optimering (Stockholm)

Feb 2021

 • 1/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 2/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb) NY
 • 3/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb) NY
 • 4/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 5/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 8/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 10/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 11/2 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet (webb) Ändrad dag från 3/2
 • 12/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 15/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 17/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 19/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 22/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 23/2 AE: BAS 2021 (webbstudio, Stockholm) NY!
 • 23/2 AE: K-regler 2021 (webbstudio, Stockholm) NY!
 • 24/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 25/2 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 26/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)

Mar 2021

 • 1/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 2/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 3/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 4/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 5/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 8/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 9/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 10/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 11/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 12/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 15/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 16/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 17/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 18/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 19/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 22/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 23/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 24/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 26/3 IHM: Löpande redovisning, tentamen (Stadshagen, Stockholm)
 • 26/3 IHM: Årsredovisning, tentamen (Stadshagen, Stockholm
 • 31/3 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm) NY!

Apr 2021

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 23/4 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm) NY!
 • 26/4 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 28/4 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 29/4 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)

Maj 2021

 • 3/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 5/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 7/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 10/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 11/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 17/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 19/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 21/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 24/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 25/5 BGI: Skattefrågor för företag med fastigheter (Stockholm)
 • 26/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 27/5 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm) NY!
 • 27/5 AE: Rättsfall våren 2021 (webbstudio, Stockholm) NY!
 • 28/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 31/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)

Jun 2021

 • 2/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 4/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 7/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 9/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 14/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 18/6 IHM: Bokslut, tentamen (Stadshagen, Stockholm)

Jul 2021


Aug 2021

 • 2/8 RH: Årsuppdatering uppdragsavtal och allmänna villkor
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)

Sep 2021

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 27/9 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm) NY!
 • 27/9 AE: Bilförmåner 2021 (webbstudio, Stockholm) NY!

Okt 2021

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 28/10 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm) NY!
 • 28/10 AE: Att göra en lyckad resultatplanering 2021 (webbstudio, Stockholm) NY!
 • 29/10 AE: Inkomstplanering för ägare i AB 2021 (webbstudio, Stockholm) NY!
 • 29/10 AE: Inkomstplanering för näringsidkare 2021 (webbstudio, Stockholm) NY!

Nov 2021

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 17/11 BGI: Redovisningsdagen 2021 (Stockholm)
 • 18/11 BGI: Redovisningsdagen 2021 (Göteborg)
 • 22/11 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm) NY!
 • 22/11 AE: Rättsfall hösten 2021 (webbstudio, Stockholm)
 • 29/11 Skattefrågor för företag med fastigheter (Stockholm) NY!

Dec 2021

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)

Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter


Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev

Edit