Bokningskalendern 2021
Utbildningar 2021 (Bild: Pixabay)

Årets bokningar

SW: Mina bokningar och produkter för år 2021. Året är fullbokat, men du kan än så länge göra bokningar för Hösten 2022. Temat är redovisning, skatt och företagsekonomi (Utbildningar 2021). Välkommen att boka!

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat

Mina bokningar 2022 | 2021 (denna sida) | 2020

Kurserna är på svenska eller engelska. Språket är svenska om inget annat anges.


Utbildningsspråk | Lecture Language

SW: Kurserna är på svenska eller engelska. Språket är svenska om inget annat anges här nedanför.

EN: The lectures are in English or Swedish. The language is Swedish unless otherwise stated below.


Arrangörer


Jan 2021

 • 11/1 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet (webb) Ändrad dag från 8/12
 • 12/1 AE: Ägartransaktioner 1 – Förbjudna lån (webbstudio, Stockholm) Ändrad dag från 14/12
 • 12/1 AE: Ägartransaktioner 2 – Ägarens inlåning (webbstudio, Stockholm) Ändrad dag från 14/12
 • 12/1 AE: Ägartransaktioner 3 – Aktieägartillskott (webbstudio, Stockholm) Ändrad dag från 15/12
 • 12/1 AE: Ägartransaktioner 4 – Tantiem (webbstudio, Stockholm) Ändrad dag från 15/12
 • 15/1 AE: Aktuella coronastöd 2021 (webbstudio, Stockholm) Ersätter månadsuppdatering 17/12
 • 15/1 IHM: Planeringsmöte (webb)
 • 21/1 WK: Skattedag (World Trade Center, Stockholm webb – deltagare)
 • 23/1 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 26/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm) Ombokad till webb 2/2
 • 27/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm) Ombokad till webb 3/2
 • 28/1 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 29/1 BGI: Ägarledda företag – Skatter och optimering (Stockholm)

Feb 2021

 • 1/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 2/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
 • 3/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
 • 4/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 5/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 8/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 9/2 BGI: Upprättandet av bolagsdeklaration – en praktisk genomgång (webb)
 • 9/2 IHM: Nationellt lärarmöte (webb)
 • 10/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 11/2 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet (webb) Ändrad dag från 3/2
 • 12/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 15/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 15/2 IHM: Planeringsmöte (webb)
 • 17/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 19/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 20/2 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 20/2 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 22/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 23/2 AE: BAS 2021 (webbstudio, Stockholm)
 • 23/2 AE: K-regler 2021 (webbstudio, Stockholm)
 • 24/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 25/2 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 26/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)

Mar 2021

 • 1/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 2/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 3/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 4/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 5/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 8/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 9/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 10/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 11/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 12/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 15/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 16/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 17/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 18/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 19/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 21/3 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 21/3 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 22/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 23/3 IHM: Årsredovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 24/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 26/3 IHM: Löpande redovisning, tentamen (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 26/3 IHM: Årsredovisning, tentamen (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 31/3 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)

Apr 2021

 • 1/4 IHM: Handledning LIA 1 (Göteborg webb)
 • 8/4 IHM: Handledning LIA 1 (Göteborg webb)
 • 15/4 IHM: Handledning LIA 1 (Göteborg webb)
 • 19/4 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 19/4 RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 22/4 IHM: Handledning LIA 1 (Göteborg webb)
 • 23/4 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 23/4 AE: K10 – Utnyttja utdelningsutrymmet (webbstudio, Stockholm)
 • 26/4 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 27/4 IHM: Handledning LIA 1 (Göteborg webb)
 • 28/4 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 29/4 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)

Maj 2021

 • 3/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 5/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 6/5 IHM: Handledning LIA 1 (Göteborg webb)
 • 7/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 10/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 11/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 12/5 IHM: Handledning LIA 1 (Göteborg webb)
 • 24/5 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 24/5 RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 17/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 18/5 BGI: Omställningsstödet – Så ska stöden redovisas och beskattas (webb)
 • 19/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 20/5 IHM: Handledning LIA 1 (Göteborg webb)
 • 21/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 23/5 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 23/5 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 24/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 25/5 BGI: Skattefrågor för företag med fastigheter (Stockholm)
 • 26/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 27/5 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 27/5 AE: Rättsfall våren 2021 (webbstudio, Stockholm)
 • 27/5 IHM: Handledning LIA 1 (Göteborg webb)
 • 28/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 31/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)

Jun 2021

 • 2/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 3/6 BGI: Skattefrågor för företag med fastigheter (Stockholm)
 • 4/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 7/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 9/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 14/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 18/6 IHM: Bokslut, tentamen (Stadshagen, Stockholm webb)
 • 20-21/6 Resdagar
 • 30/6 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 30/6 RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)

Jul 2021


Aug 2021

 • 2/8 RH: Årsuppdatering uppdragsavtal och allmänna villkor
 • 17/8 IHM: Bokslut, tentamen (webb)
 • 26/8 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 26/8 RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)

Sep 2021

 • 6-7/9 Resdagar
 • 10/9 BGI: Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering (Stockholm)
 • 15/9 BGI: Att förstå, tolka och analysera en årsredovisning, företagsanpassat för Ålandsbanken (Stockholm)
 • 21/9 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 21/9 RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 27/9 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 27/9 AE: Bilförmåner 2021 (webbstudio, Stockholm)
 • 29/9 BGI: Modernisering av bokföringslagen (Stockholm)

Okt 2021

 • 6/10 BGI: Företagsekonomi för jurister (Stockholm)
 • 17/10 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 17/10 RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 21/10 BGI: Skattefrågor för företag med fastigheter (Göteborg)
 • 25/10 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet (webb)
 • 27/10 AE: Modernisering av bokföringslagen (webbstudio, Stockholm)
 • 27/10 AE: Mikroföretagarkonto (webbstudio, Stockholm)
 • 28/10 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 28/10 AE: Att göra en lyckad resultatplanering 2021 (webbstudio, Stockholm)
 • 29/10 AE: Inkomstplanering för ägare i AB 2021 (webbstudio, Stockholm)
 • 29/10 AE: Inkomstplanering för näringsidkare 2021 (webbstudio, Stockholm)

Nov 2021

 • 15/11 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Stockholm)
 • 16/11 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Stockholm)
 • 17/11 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 17/11 RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 17/11 BGI: Nyhetsdag i redovisning 2021 (Stockholm)
 • 18/11 BGI: Nyhetsdag i redovisning 2021 (Göteborg)
 • 19/11 BGI: Skattefrågor för företag med fastigheter (Malmö)
 • 23/11 BGI: Företagsekonomi för chefer och ledare (Stockholm)
 • 25/11 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 25/11 AE: Rättsfall hösten 2021 (webbstudio, Stockholm)
 • 29/11 BGI: Skattefrågor för företag med fastigheter (Stockholm)
 • 30/11 AE: Skattedagen 2021 – Förmånsgrundande inkomster (webbstudio, Stockholm)

Dec 2021

 • 2/12 WK: Företagsanpassat Motek (Askersund)
 • 3/12 WK: Företagsanpassat Motek (Askersund)
 • 4-8/12 Resdagar
 • 16/12 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
 • 17/12 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
 • 19/12 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 19/12 RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 20/12 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet (webb)


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter


Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev

Edit