Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: February 2022

BFN – Redovisning av växande gröda

Bokföringsnämnden (BFN) ska komplettera K2 “Årsbokslut” och K2 “Årsredovisning i mindre företag” med regler om redovisning av växande gröda. BFN börjar med att utlysa direktupphandling av en konsultrapport.

Tryggare bostadsrätt – Projekt för BFN

Före sommaren ska riksdagen besluta om “Tryggare bostadsrätt”, med bland annat ändringar i årsredovisningslagen.

Ekonominyheter YouTube februari 2022

Redan tre extra ändringsbudgetar för 2022. Många andra lagstiftningsärenden är dessutom på väg. Ekonominyheterna i urval för företagare ger dig struktur i nyhetsfloden!

Fastigheter – Andra upplagan

Andra upplagan av “Fastigheter – En praktisk vägledning om redovisning och beskattning” är uppdaterad till 1 januari 2022. Boken ges ut av Norstedts Juridik och innehåller många nyheter, med ny formgivning för öka överskådligheten och underlätta din läsning. Ett omfattande sakregister hjälper dig att hitta vad du söker.

Redovisning på engelska för Eduhouse

Ny kurs för Eduhouse om redovisning på engelska, med många tips om var du hittar översättningar. En omfattande dokumentation ger dig ännu mer efter genomgången!