BFNAR 2013:2 Bokföring ska uppdateras
BFNAR 2013:2 Bokföring ska uppdateras, © BFN (Bild: Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) har inlett processen med att uppdatera vägledningen Bokföring genom att gå ut med en anbudsförfrågan.

Modernisering av både bokföringslagen och vägledningen

Vägledningen togs fram 2013 inom ramen för reglerna i den nuvarande bokföringslagen. Samtidigt närmar vi oss slutredovisningen av den statliga utredningen Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag. Här hoppas vi på förslag om bland annat ändringar av bokföringslagens arkiveringsregler. Utredningens förslag förväntas leda till en proposition tidigast under våren 2022.

Bokföringsnämnden vill nu modernisera även vägledningen. Konsultuppdraget avser att ta fram förslag till både ändringar inom ramen för gällande rätt och ändringar som kan behöva föregås av en lagändring.

Tidplan

Offerter ska sändas till Bokföringsnämnden senast den 24 juni 2021. Den som får uppdraget ska sedan leverera rapporten till Bokföringsnämnden senast den 30 november 2021. Därefter vidtar arbetet med att faktiskt uppdatera vägledningen.

Det blir spännande att följa utvecklingen!

Uppdatering:


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev