Bild på omslaget till BFNAR 2013:2 "Bokföring". Nu ska vägledningen uppdateras.
Senast gällande version av BFNAR 2013:2 Bokföring är från 2017 men nu ska den uppdateras (Bild: Peter Berg, peter@hpberg.se, © BFN)

Redan 2021 initierade BFN ett projekt om uppdatering av vägledningen Bokföring. BFN upphandlade en konsultrapport som också har levererats, men inte publicerats ännu. Projektet har legat still i väntan på lagändringar. Jag har skrivit om projektstarten här.

Den 22 maj 2024 har riksdagen beslutat om prop. 2023/24:78, med ändringar i BFL som börjar gälla 1 juli 2024. Jag har skrivit om ändringarna här.

Riksdagsbeslutet innebär att det lossnar för BFN, som nu har en tidplan för uppdateringen av vägledningen Bokföring.

Remiss i juni och beslut hösten 2024

BFN ska skicka ut en remiss med förslag till uppdatering av vägledningen i juni 2024. Remisstiden kommer att vara 6 veckor. Efter bearbetning av remissvaren siktar BFN på att besluta om uppdateringen snarast möjligt under hösten 2024.

Innehållet i remissen

När BFN startade projektet med uppdatering av vägledningen 2021 med ett konsultuppdrag som omfattade att ta fram förslag till både ändringar inom ramen för gällande rätt och ändringar som kan behöva föregås av en lagändring. Jag tolkar det som att avsikten var att göra en bred och förutsättningslös genomgång av hela vägledningen. Konsultrapporten har levererats men inte publicerats.

Riksdagens beslut 22 maj berörde främst arkiveringsreglerna i bokföringslagen  (1999:1078), BFL. I nyheten från 2 april 2024 kommenterar BFN enbart behovet av uppdatering av vägledningen på grund av ändringarna i BFL som börjar gälla 1 juli 2024. Bland annat ska BFN ta upp kravet på att information inte får förändras eller försvinna vid överföring från en form till en annan (till exempel vid digitalisering av pappershandlingar). Möjligheten att förstöra handlingar i ursprunglig form direkt vid överföringen till annan form förutsätter en säker överföring, så den kompletterande normgivningen på området från BFN är välkommen.

Min förhoppning är dock att remissen i juni inte enbart behandlar lagändringarna 1 juli 2024, utan även andra områden i vägledningen som bör uppdateras. Snart vet vi.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev