Förstasidor uppdaterade K2 ÅR och K3
Uppdateringar finns för nedladdning, © BFN (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) har uppdaterat K-reglerna om årsredovisning.

Följ länken så hittar du länkar till dels ändringarna och dels de uppdaterade, kompletta vägledningarna.

Ändringarna gäller den nya bundna överkursfonden och den nya vägledningen om fusioner.

Bunden överkursfond

I K2 Årsredovisning för mindre företag (K2 ÅR) är uppställningsformen för eget kapital nu kompletterad med bunden överkursfond, förutom den befintliga fria överkursfonden. Tillägget är gjort i 4.12 K2 ÅR, som handlar om särskilda regler för aktiebolag. Kommentaren till 4.12 är kompletterad. Dessutom återges de berörda paragraferna i årsredovisningslagen (ÅRL) som de ser ut efter lagändringen.

Termen Överkursfond har ändrats till Fri överkursfond i 5.8 kommentaren K2 ÅR, som handlar om resultatdisposition. Samma ändring av termen är gjord i exempel 5 b Upplysningar om förändringar i eget kapital i aktiebolag.

Överkursfonderna är ju bara aktuella för aktiebolag. Därför har vi ingen ändring i de allmänna uppställningsformerna av balansräkningen, som gäller för alla företag (4.7 om fullständig balansräkning och 4.8 om förkortad balansräkning).

K3 Årsredovisning och koncernredovisning påverkas inte av införandet av den bundna överkursfonden, annat än återgivningen av de berörda paragraferna i ÅRL. Skälet till att K3 inte påverkas är att regelverket inte innehåller uppställningsformer för årsredovisningen. I stället hänvisar K3 till ÅRL.

Fri och bunden överkursfond hanteras olika

En bunden överkursfond ligger kvar under bundet eget kapital tills den används för något av de tillåtna ändamålen. Däremot redovisar du en fri överkursfond bara under året för inbetalningen. På nästa årsstämma överför du den fria fonden till balanserat resultat under fritt eget kapital. Skillnaden framgår av den uppdaterade uppställningsformen för eget kapital. Du hittar mer om skillnader mellan fonderna här.

Här hittar du mer om införandet av den bundna överkursfonden.

Nya vägledningen om fusioner

I oktober fick vi en ny vägledning om fusioner som ersätter de två gamla vägledningarna. De gamla och det nya regelverket existerar parallellt fram till den 31 december 2021. Du kan läsa mer om förändringen här.

Hänvisningarna till de gamla vägledningarna är nu ändrade så att de hänvisar till den nya vägledningen. Den nya vägledningen innehåller i sin tur övergångsregler om den tidsbegränsade möjligheten att i stället tillämpa de gamla vägledningarna. Hänvisningarna hittar du här.

  • K2 Årsredovisning för mindre företag: 1.5 (aktiebolag) och 1.6 (ekonomisk förening)
  • K3 Årsredovisning och koncernredovisning: 1.7 (företag)

Vägledningen om fusioner gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar. Därför blir det inga ändringar av K-reglerna om årsbokslut.

Jag hoppas att denna beskrivning hjälper dig att få grepp om förändringarna. Ett tips är att du laddar ner de uppdaterade K-reglerna och alltid använder den senaste gällande versionen!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev