Graf första förhöjd leasing
Första förhöjd leasing (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat fråga och svar om Hur redovisas den första förhöjda leasingavgiften?

Svaret från BFN

Svaret från BFN ser ut så här.

Utgiften för en första förhöjd leasingavgift ska fördelas över leasingperioden. Den del av utgiften som avser kommande perioder redovisas i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter under Kortfristiga fordringar. Utgiften uppfyller inte villkoren för att klassificeras som en anläggningstillgång.

BAS-kontoplanen redan anpassad

När BAS 2020 gavs ut i januari 2020 var en av ändringarna att konto 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del under Finansiella anläggningstillgångar hade tagits bort. Kvar finns bara 1720 Förutbetalda leasingavgifter under Omsättningstillgångar.

Sven-Inge Danielsson och Birgitta Åhlander berättade om tankegångarna i en artikel i Bulletinen 1/2020. De kom fram till att tydliga argument saknades för att fördela förhöjd leasingavgift på långfristig och kortfristig del. Artikeln finns publicerad på BAS-kontogruppens hemsida.

Jag har stött på frågan i mina utbildningar, från revisorer som undrar vad de bör kräva och redovisningskonsulter som undrar hur de bör redovisa. Jag har hänvisat till analysen i Bulletinen, men det är utmärkt att vi nu också har det tydliga uttalandet från BFN!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter