Bulletinen 4 2017 Pågående arbeten del 2 The Bulletin Work in Progress Part 2

My article Work in Progress, Part 2 Fixed Prices has been published in issue 4/2017 of The Bulletin, by BAS who also maintains the BAS Chart of Accounts (text in Swedish follows further below).
The article is in Swedish. I describe the accounting of assignments to fixed prices, and how to report them in the financial statements. I also comment the connections between accounting and taxation for work in progress to fixed prices. This second part ends with an overview of all the accounts in the BAS chart of account that are used for all the methods at hand for assignments of current accounts and to fixed prices.

Here you have the article as a PDF-file (in Swedish), published with permission from The Bulletin.

In the previous issue 3/2017 of The Bulletin Work in Progress, Part 1 Current Account was published. Follow the link to read about general regulations for work in progress and how to treat assignments of current accounts.

The two articles covers how to apply standards from the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (BFN) for the smallest private companies (K1), smaller companies (K2) and larger companies (K3). To some extent I also comment the standards from IASB as they are interpreted for the EU and then for Sweden by the private body RFR in the standard RFR 2 (listed companies).

See other published articles by me here.

In Swedish

Min artikel Pågående arbeten, del 2 fast pris har publicerats i utgåva 4/2017 av Bulletinen, som ges ut av BAS-kontogruppen.

Jag beskriver redovisningen av uppdrag till fast pris och hur de tas upp i årsredovisningen. Jag kommenterar också sambandet mellan redovisning och beskattning för uppdrag till fast pris. Denna andra del avslutas med en översikt över alla konton i BAS-kontoplanen som används för alla tillgängliga metoder för uppdrag på löpande räkning och till fast pris.

Här har du artikeln som PDF-fil, återgiven med tillstånd av Bulletinen.

I förra utgåvan 3/2017 av Bulletinen publicerades Pågående arbeten, del 1 löpande räkning. Följ länken så kan du läsa om allmänna regler för pågående arbeten och hur uppdrag på löpande räkning redovisas, inklusive sambandet mellan redovisning och beskattning för dessa uppdrag.

Båda artiklarna täcker tillämpningen av K1, K2 och K3, och i någon mån RFR 2.

Jag hoppas du får praktiskt stöd av artiklarna och att de hjälper dig få grepp om redovisningen av pågående arbeten!

Här hittar du fler publicerade artiklar som jag har skrivit.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.