Uppdaterad vägledning från BFN om coronaregler
Reglerna klara om periodiseringar av coronastöd, © BFN (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 22 januari 2021 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) om ett viktigt tillägg till det allmänna rådet om coronaregler. Enligt tillägget får du redovisa stöd som intäkt även om beslutet inte är fattat ännu på balansdagen.

BFN publicerade beslutet idag 25 januari 2021. Ladda ner “Konsoliderad version” från BFNs hemsida så får du med hela det allmänna rådet, med ändringarna markerade. Dokumentet är bara på 2 sidor!

Här har jag beskrivit de övriga punkterna i det allmänna rådet, före detta tillägg.

Möjlighet att redovisa stöd i rätt räkenskapsår

En ny punkt 4 ger dig möjlighet att upp coronastöd som intäkt i bokslutet även om beslutet om stöd fattas först efter balansdagen.

Stöd till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till, om

a) stödet grundas på en vid tidpunkten för avgivande av årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen utfärdad författning, och

b) företaget vid samma tidpunkt bedömer att det med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet och med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet.

Stödet får tas upp till det belopp som med rimlig säkerhet kommer att erhållas.

…….

Tillägg till BFNAR 2020:1 genom det nya allmänna rådet BFNAR 2021:1

Gäller bokslut från 22 januari 2021

Du får tillämpa möjligheten att ta upp stödet som intäkt i bokslut som avges, alltså undertecknas, från och med den 22 januari (dagen då BFN fattade sitt beslut).

Möjligheten gäller såväl årsbokslut som årsredovisningar och koncernredovisningar.

Redovisningsprinciper

Årsbokslut och årsredovisningar ska innehålla en upplysning om vilken lag och vilket K-regelverk som tillämpas. Om du tillämpar corona-rådet från BFN ska du tala om även det. Jag visar ett par egna exempel för dels ett årsbokslut, dels en årsredovisning.

Så här kan det se ut i ett årsbokslut.

“Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut, och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. Offentliga bidrag har redovisats som intäkt enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).”

Årsbokslut i företag som har tillämpat coronareglerna (17.2 Årsbokslut och punkt 5 BFNAR 2020:1)

Och så här kan det se ut i en årsredovisning.

”Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Offentliga bidrag har redovisats som intäkt enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).”

Årsredovisning i ett mindre företag som har tillämpat coronareglerna (18.3 K2 Årsredovisning och punkt 5 BFNAR 2020:1)

Frågan om periodiseringar av coronastöden har varit uppe många gånger. Det här tillägget från BFN är därför efterlängtat. Jag hoppas du har hjälp av denna artikel!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev