Redovisning av Fusion (BFNAR 2020:5) uppdaterad 5 juli 2021
BFNAR 2020:5 Fusion uppdaterades 5 juli 2021, © BFN (Bild: Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 24 maj 2021 publicerade Bokföringsnämnden (BFN) nyheten Ändringar i vägledningen Redovisning av fusion. BFN nämner bara helt kort att det rör sig om redaktionella ändringar i exempelsamlingen. Så vad är det då som har ändrats?

Stor exempelsamling illustrerar vägledningen

Först kan sägas att Redovisning av fusion (BFNAR 2020:5) utmärker sig genom att själva vägledningen är förhållandevis kort, medan exempelsamlingen som följer är omfattande. 27 sidor vägledning i förhållande till 86 sidor exempel!

Det är alldeles utmärkt som hjälp för oss som ska tillämpa vägledningen.

Ändringarna

Flera av ändringarna är helt obetydliga, men några av dem innebär sakliga rättelser som trots allt har betydelse för att kunna förstå och följa exemplen. Jag har listat samtliga ändringar av vägledningen här. Punkter som jag bedömer vara viktiga är markerade med Obs!

Förutsättningarna till exempel 1-3

  • S. 30: Andra stycket avslutas med en punkt som saknades tidigare

Exempel 8 om fusion av holdingbolag

  • S. 62: Raden Fria reserver hade en oavsiktlig radbrytning i beloppsraden, det är nu rättat

Exempel 12 om vederlagsfri systerabsorption

  • S. 78: Formuleringen om regelval har mjukats upp Obs!

Den förvärvsanalys som MB upprättade i samband med förvärvet av DB2 ska ligga till grund för värderingen.

Tidigare formulering

Den förvärvsanalys som MB upprättade i samband med förvärvet av DB2 får enligt punkt 2.7 ligga till grund för värderingen. Företaget väljer att tillämpa punkt 2.7.

Ny formulering

Exempel 14 om fusion med dotterföretag som förvärvats successivt

  • S. 93: Tabellen över förvärv omfattade förut bara år 1, 3 och 4, men nu ingår även år 2 i tabellen Obs!
  • S. 97: I andra stycket har Utöver detta, så redovisas… ändrats till Utöver detta redovisas

Exempel 17 om fusion av ekonomiska föreningar med reservfond

  • S. 110: I balansräkningen under Före fusion har beloppet för Årets resultat i EK2 ändrats från 40 tkr till 35 tkr Obs!
  • S. 111: I Redovisning fusion har samma ändring gjorts av Årets resultat i steg 1, med följdändring av summeringen i steg 2 c från -60 tkr till – 55 tkr liksom för summa 2 c från – 164 tkr till – 159 tkr Obs!
  • S. 112: Kantrubriken Steg 2 f är rättad till Steg 2 e Obs!

Jag hoppas detta kan vara till hjälp för dig som arbetar med fusioner!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev