Bolagsverket i Sundsvall
Bolagsverket i Sundsvall (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

I början av februari 2021 kan Bolagsverket börja ta emot koncernredovisningar upprättade enligt K3 digitalt. Det kräver dock att programvaruleverantörer också inför funktionen i sina program.

Taxonomier innehåller regler för att skapa digitala filer av i det här fallet årsredovisningar, koncernredovisningar, revisionsberättelser och statistik.

Myndigheterna bakom den digitala rapporteringen

Taxonomierna skapas och underhålls i ett samarbete mellan myndigheterna Bokföringsnämnden (BFN), Skatteverket (SKV), Finansinspektionen (FI), Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket.

I den statliga budgeten för 2021 infördes ett extra anslag till BFN på 3 mkr om året under 2021-2023 för arbetet med taxonomierna.

Publiceringar och lansering

Taxonomierna publiceras löpande på taxonomier.se.

Den 16 december 2020 publicerades de nya taxonomierna för digital inlämning av koncernredovisningar enligt K3. I början av februari 2021 ska Bolagsverkets tjänst för digital inlämning börja fungera.

Den 21 december publicerades också nya taxonomier som Statistikmyndigheten SCB har huvudansvaret för, om företagsekonomisk statistikrapportering per månad och kvartal. Den 31 mars 2021 ska SCBs tjänst för digital inlämning börja fungera.

Den 26 januari 2021 genomför myndigheterna bakom taxonomierna ett lanseringsmöte via Skype. Följ länken till Bolagsverkets nyhet i början av artikeln om du vill delta!

Vägen till digital inlämning

Att överge pappersinlämningen och övergå till digital hantering kräver två saker. Dels att Bolagsverket tillhandahåller tjänster för att ta emot filerna, dels att programvaruleverantörer tillhandahåller funktioner för att skapa filerna.

Bolagsverkets tjänster för att ta emot handlingar digitalt har utvecklats i flera steg.

  1. Mars 2018: Årsredovisningar för aktiebolag som tillämpar K2
  2. Februari 2019: Årsredovisningar för aktiebolag som tillämpar K3
  3. Februari 2021: Koncernredovisningar för aktiebolag som tillämpar K3

Målet är att Bolagsverket ska kunna ta emot redovisningshandlingar digitalt från alla företag som ska lämna in dem. Vi är en god bit på väg nu!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev