Person undertecknar handling, illustrerar uppdateringar av K-reglerna om underskrifter
Underskrift (Scott Graham, unsplash.com, har beskurits)

Den 17 november publicerade Bokföringsnämnden (BFN) nyheten att tre av K-regelverken har uppdaterats, genom beslut den 12 november 2021.

Upprättad ersätter begreppet avgiven

Dagen för underskrift ska anges i årsbokslutet eller årsredovisningen. Den dagen samtliga befattningshavare har skrivit under är också den dagen som årsbokslutet eller årsredovisningen är upprättad. Reglerna om underskrift och datering hittar vi i årsredovisningslagen (2 kap. 7 § ÅRL).

Begreppet upprättad ersätter nu det tidigare begreppet avgiven i allmänna råd och vägledningar från BFN.

Det tidigare begreppet avgiven har varit otydligt men innebörden blir viktig när vi vet att tidpunkten berör t ex frågor om bokföringsbrott. Därför är det bra att vi har fått förtydligande i K-reglerna.

Tre k-regelverk berörs

Ändringarna berör alla K-regelverk utom de för förenklade årsbokslut (K1).

 • K2/K3 Årsbokslut (BFNAR 2017:3), K2 ÅB
  • Ändrad 12 november 2021 genom BFNAR 2021:5
  • 3.8 K2 ÅB har upphört att gälla
  • 2.9 K2 ÅB innehåller nu definitionen av när årsbokslutet är upprättat
 • K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), K2 ÅR
  • Ändrad 12 november 2021 genom BFNAR 2021:4
  • 3.11 K2 ÅR har upphört att gälla
  • 2.11 K2 ÅR innehåller nu definitionen av när årsredovisningen är upprättad
 • K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)
  • Ändrad 12 november 2021 genom BFNAR 2021:3
  • 3.4 K3 har upphört att gälla
  • 32.2 K3 innehåller nu definitionen av när den finansiella rapporten är upprättad
  • En finansiell rapport är en årsredovisning eller en koncernredovisning (3.2 K3)

Ändringarna i K-regelverken gäller från och med den 12 november 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 och senare.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev