Överlämning pågående arbete, bild på rapport som skrivs under
Vid överlämning är pågående uppdrag “väsentligen fullgjort” (Bild Gabrielle Hendersson, unsplash.com, har beskurits)

K-reglerna från Bokföringsnämnden (BFN) innehåller regler om pågående uppdrag.

  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K2 ÅB)
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR)
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Pågående uppdrag för tjänsteföretag och entreprenadföretag

Pågående uppdrag är arbeten och uppdrag som inte är färdiga på balansdagen (räkenskapsårets sista dag). En värdering behöver göras av hur stor intäkt som ska tas upp i bokslutet.

Pågående uppdrag på löpande räkning ska redovisas med intäkten för levererad kvantitet på balansdagen (successiv vinstavräkning).

För pågående uppdrag till fast pris är huvudregeln att intäkten ska redovisas i förhållande till hur mycket som har utförts på balansdagen (successiv vinstavräkning).

Alternativregeln för pågående uppdrag till fast pris är att redovisa intäkten först när arbetet är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden). Det framgår av 5.22 K2 ÅB, 6.22 K2 ÅR och 23.31 K3. Uttalandet från Srf behandlar uttrycket “väsentligen fullgjort”.

Srf om när uppdrag är väsentligen fullgjort

Srf anger att uttalandet gäller tillämpningen av K2 ÅB och K2 ÅR. Inget sägs i uttalandet om varför det inte skulle kunna gälla tillämpningen även av K3.

Srf U 15 kommer fram till att uppdraget är väsentligen fullgjort:

  • Om uppdragsgivaren godkänner arbetet, eller
  • Om arbetet har överlämnats till uppdragsgivaren
    • … och denne kan disponera över arbetet
    • … och det är sannolikt att arbetet kommer att godkännas

Konsekvensen av att arbetet är väsentligen fullgjort blir att intäkten för uppdraget ska tas upp i redovisningen.

Artiklar om pågående uppdrag

Här hittar du artiklar som jag har skrivit för tidskrifterna Bulletinen (2 artiklar) och Svensk Skattetidning (1 artikel) om redovisning och beskattning av pågående uppdrag.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev