K2 Årsbokslut New Lecture On Swedish Standard for Smaller Entities | Nytt utbildningsmaterial

Årsbokslut (K2/K3) New Lecture On Swedish Standard for Smaller Entities | Nytt utbildningsmaterial

It will be mandatory to select a K-standard for the annual accounts from 2018 and onwards (text in Swedish follows further below).

Since the mandatory choice between K1 and K2 will be new to all preparers of annual accounts I’ve produced a new in-depth Lecture in Swedish on the matter. The material will be adapted for half-day or full-day lectures and webinars of 3 or 1 hours. Contact me for booking. You have the group – I have the material!
In Swedish

Obligatoriskt med K-regler för årsbokslutet 2018

Det blir obligatoriskt att välja K-regelverk för årsboksluten för 2018 och framåt. Några av de minsta verksamheterna, men inte alla, kan tillämpa K1 för förenklat årsbokslut sedan flera år. Det nya är att nu har alla verksamheter som ska upprätta årsbokslut ett regelverk i K2 för fullständigt årsbokslut. Årsbokslut (K2/K3), härefter K2, kan du tillämpa frivilligt för räkenskapsår som slutar den 31 december 2017 och alla brutna räkenskapsår under 2018. För räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 och senare blir det obligatoriskt att tillämpa K2 utom för de verksamheter som kan välja K1.

K2 Årsbokslut ska inte blandas ihop med K2 Årsredovisning, som ju är regelverket för förenklade årsredovisningar.

Ny utbildning om Årsbokslut (K2/K3)

Den obligatoriska tillämpningen av K-regelverk är en nyhet för alla som upprättar årsbokslut. Därför har jag producerat en ny och innehållsrik utbildning som nu finns tillgänglig i min Utbildningskatalog.

Innehåll i utbildningen Årsbokslut (K2/K3)

 • I början av varje kapitel i regelverket visar jag översiktligt likheter och skillnader mellan K2 Årsbokslut och K2 Årsredovisning
  •  Det hjälper dig som är van vid K2 Årsredovisning att snabbt få grepp om K2 Årsbokslut
 • Inom varje kapitel gör jag en systematisk jämförelse mellan reglerna i K2 Årsbokslut och K1 Förenklat årsbokslut
  • Det hjälper dig i valet mellan K2 och K1 för ditt årsbokslut.
 • Jag visar vilka Srf U som är tillämpliga även för K2 Årsbokslut och infogar dem i sina sammanhang i respektive kapitel (Srf U = Srf konsulternas uttalanden om tillämpning av K2 Årsredovisning)
  • Det hjälper dig att tolka och tillämpa reglerna
 • Dokumentationen innehåller referenser för samtliga punkter jag tar upp
  • Det hjälper dig att lätt hitta källan

Du har också tillgång till en utförlig artikel här på bloggen som beskriver K2 Årsbokslut jämfört med K2 Årsredovisning, K2 Årsbokslut är här.

Boka utbildning i Årsbokslut (K2/K3)!

Utbildningen kommer att vara anpassad för halvdags eller heldagsföreläsning och webbinarier på 3 eller 1 timme.

 • Halvdag eller heldag
  • Kontakta Mig för bokning
  • Du har gruppen – Jag håller utbildningen!
 • Webbinarier 3 timmar (direktsända)
 • Webbinarium 1 timme (direktsänt och därefter inspelat)

Utbildningen Årsbokslut (K2/K3) går utmärkt att kombinera med utbildningen Nya skatteregler för företag till en innehållsrik heldag!


Get inspired in the Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.