New Swedish Corporate taxation | Utbildning "Nya skatteregler för företag"

New Swedish Corporate taxation | Utbildning “Nya skatteregler för företag” (Graph © Peter Berg, peter@hpberg.se)

From January 1, 2019 the new Swedish tax legislation on corporate taxation will come into effect (text in Swedish follows further below).

It’s an implementation of limitations of international tax planning, based on an EU directive of the OECD BEPS actions 2 and 4 ratified by the G20.

The Swedish implementation does, however, affect all undertakings regardless of type and size. Therefore I have produced a new Lecture in Swedish on the legislation, which gives you an orientation of not only the new tax regulations but also how to account for them. The material is suitable for half-day or full-day lectures. Contact me for booking. You have the group – I have the material!
In Swedish

Nya skatteregler för företag påverkar dig redan nu

Den 1 januari 2019 träder den lagstiftningen om Nya skatteregler för företag  i kraft. Men visste du att du faktiskt kan vara påverkad redan nu?

 • Tänker du förlänga räkenskapsåret över kalenderårsskiftet 2018/19?
  • Då kan du tappa avdraget för negativt räntenetto helt eller delvis under 2019
 • Tänker du aktivera ränteutgifter för egen tillverkning?
  • Då kan sista chansen vara i bokslutet under 2018
 • Redovisar du uppskjuten skatt?
  • Då påverkas du redan i delårsrapporter och årsredovisningar under 2018

Det finns fler exempel. Du har många skäl att sätta dig in i reglerna redan nu och förbereda dig!

Ny utbildning om Nya skatteregler för företag

Lagändringarna omfattar många områden och berör alla företag. På ett eller annat sätt. Redan nu eller från 2019. Därför har jag producerat en ny och innehållsrik utbildning som nu finns tillgänglig i min Utbildningskatalog.

Innehåll i utbildningen Nya skatteregler för företag

 • Historik och internationell bakgrund
  • OECD  |  EU  |  Sverige
  • Ger dig förståelse för varför vi har fått de nya reglerna och hur de är tänkta att fungera
 • Ränteavdrag
  • Generell begränsning
   • Beloppsregel  |  EBITDA-regel  |  Redovisning
   • Aktivering ränteutgifter  |  Redovisning
   • Skatteregler om finansiell leasing  |  Redovisning
  • Riktad begränsning
   • Hybrida missmatchningar
 • Periodiseringsfonder och säkerhetsreserver
  • Högre ränta  |  Kvoterade återföringar  |  Redovisning
 • Underskottsavdrag
 • Sänkta skatter
  • Sänkt bolagsskatt  |  Kvoteringar koncernbidrag  |  Redovisning
  • Sänkt expansionsfondsskatt  |  Redovisning
 • Primäravdrag
  • Avskrivningar för hyreshus  |  Redovisning
 • Ikraftträdande och övergångsregler
 • Uppföljning
 • Infrastrukturprojekt
 • Dokumentationen innehåller referenser
  • Hjälper dig att hitta källan och ta reda på mer

Du har också tillgång till en utförlig artikel här på bloggen som beskriver hur redovisningen påverkas (eller inte!), Redovisning av nya skatteregler för företag.

Boka utbildning i Nya skatteregler för företag!

Utbildningen är lämplig för halvdags- eller heldagsföreläsning.

 • Halvdag eller heldag
  • Kontakta Mig för bokning
  • Du har gruppen – Jag håller utbildningen!
 • Jag har också föreläsning som inspelat webbinarium 1 timme

Utbildningen  Nya skatteregler för företag går utmärkt att kombinera med utbildningen Årsbokslut (K2/K3) till en innehållsrik heldag!


Get inspired in the Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.