Structure of the Swedish courts | Typer av domstolar i Sverige

  Structure of the Swedish courts | Typer av domstolar i Sverige (Graph © Peter Berg)

Today I finalized a webinar documentation on the court procedures for accounting and taxation matters (text in Swedish follows further below). I will use it in a Swedish webinar for Accountor Training on September 28, 2018 targeting advisers for entrepreneurs. The webinar will be recorded for later viewings.
In Swedish

Idag har jag färdigställt dokumentationen för webbinariet Processföring om redovisning och beskattning. Det är en orientering om juridiken riktad till ekonomer.

Jag går igenom hur ett mål behandlas i de olika instanserna på straffrättens och skatterättens område. Inom straffrätten inriktar jag mig framför allt på bokföringsbrott, skattebrott och försvårande av skattekontroll. Inom skatterätten illustrerar jag med företrädaransvar, beskattning av förmåner och skattetillägg. Webbinariet ska underlätta för dig som deltagare att förstå de juridiska procedurerna, att läsa och analysera rättsfall samt att bedöma om ett mål bör drivas eller inte.

Innehåll

 • Informationskällor
 • Sveriges domstolar
  • 3 typer  |  Vägledande avgöranden  |  Förtur  |  Offentlighet
 • Allmänna domstolar
  • Straffrätt  |  Vad är ett brott  |  Preskription  |  Brottmålsprocessen
  • Tingsrätter  |  Hovrätter  |  Högsta Domstolen
  • Ekobrottsmyndigheten
  • Särskilt om skattebrott, försvårande av skattekontroll, bokföringsbrott
 • Förvaltningsdomstolar
  • Skatterätt  |  Skatteprocessen  |  Allmänna ombudet  |  Ersättning för kostnader
  •  Förvaltningsdomstolar  |  Kammarrätter  |  Skatterättsnämnden  |  Högsta Förvaltningsdomstolen
  • Särskilt om företrädaransvar, förmåner, skattetillägg
 • Källor och referenser

Boka utbildning i processföring om redovisning och beskattning!

Vässa dina kunskaper om juridiken för din aktiva rådgivning!

 • Webbinarium 1 timme (direktsänt och därefter inspelat)

Get inspired in the Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.