Regular mistakes in accounting and how to fix them | Vanliga misstag i redovisningen och hur du löser dem

Regular mistakes in accounting and how to fix them | Vanliga misstag i redovisningen och hur du löser dem (Picture: Pixabay)

15 regular mistakes in accounting and how to fix them, that was the topic for a special webinar I’ve held for Accountor Training (text in Swedish follows further below).

So what was so special about that webinar? Well, for one thing it was free for anyone to watch, not only paying subscribers. For another thing, it was a joint event with Finago, who’s representative began and ended with presenting their solutions for digitalized financial management.
How to Register

The webinar is in Swedish and it was held on:

 • June 8, 2018 at 1:00-2:00 pm Swedish time

The webinar was broadcasted live to registered participants, not only subscribers. It was also recorded and edited for future viewing, so if you’re not subscribing already do it now!

Here you find links to all my webinars for Accountor Training.

In Swedish

15 vanliga misstag i redovisningen och hur du löser dem, det var ämnet för ett speciellt webbinarium jag har hållit för Accountor Training.

Vad var det som var så speciellt med det webbinariet? För det första så var det öppet för alla, inte bara betalande prenumeranter. För det andra så hölls det i samverkan med Finago, vars representant inledde och avslutade med presentationer av deras lösningar för digital ekonomistyrning.

Jag gick igenom misstag och åtgärder på följande områden.

Innehåll

 • Allmänt
  1. Intern kommunikation
  2. Väsentligheter
  3. Kontoplan
  4. Utskrifter
  5. Uppdaterade kunskaper
 • Tillgångar
  1. Försäljning av nedskriven tillgång
  2. Jämkning av moms
  3. Försäljning av inventarier
  4. Andelar – Samband tillgångsslag och intäktsslag/kostnadsslag
  5. Försäljning av andelar
  6. Försäljning av lagerandelar
  7. Försäljning av kortfristiga placeringar
  8. Moms på kundförluster
 • Obeskattade reserver
  1. Periodiseringsfonder
  2. Överavskrivningar

Ett mycket innehållsrikt webbinarium som du ser! Samtidigt är genomgången mycket praktiskt hållen. Vårt arbetsområde är så stort att innehållet har något att ge för alla, både oerfarna och erfarna konsulter.

Hur du deltar

Webbinariet hölls på svenska:

 • 8 juni 2018, klockan 13:00-14:00

Webbinariet sändes live till alla som hade registrerat sig i förväg, alltså inte bara abonnerande deltagare. Det spelades in och redigerades för framtida visningar, så om du inte redan är abonnent anmäl dig nu!

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. Här har du länkar till alla mina webbinarier med Accountor Training🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.