Accountor Training - In the Stockholm Studio | I studion i Stockholm

Accountor Training – In the Stockholm Studio | I studion i Stockholm (photo: Jonathan Fastborg, Accountor Training)

Economy news for May was the  subject of the latest news webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The purpose of the webinar is to give the participants a summary of the latest news about legislation and standards within the corporate economy area, as well as news about the accounting consultancy profession.

How to Register

The webinar is in Swedish and it was held on:

 • May 30, 2018 at 10:00-10:45 am Swedish time

The webinar was broadcasted live to registered participants. It was also recorded and edited for future viewing, so if you’re not subscribing already do it now!

Many webinars in short time

The picture above is taken in the Accountor Training studio in Stockholm by the studio technician Mr. Jonathan Fastborg. Jonathan succeeded Ms. Emilia Åker, who produced my first 35 webinars for Accountor Training. The monthly update for May 2018 was the first webinar with me to be produced by Jonathan, but I hope there will be many more to come!

Here you find links to all my webinars for Accountor Training.

 

In Swedish

Månadens ekonominyheter var ämnet för senaste nyhetswebbinariet för Accountor Training.

Innehåll

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna en sammanfattning av senaste nytt inom redovisning och beskattning, samt branschnytt för redovisningskonsulter.

Innehåll

 • Nytt från regeringen
  • Utredningar  |  Remisser  |  Lagrådsremisser  |  Propositioner
 • Nytt från riksdagen
  • Ikraftträdanden
 • Nytt från SKV
 • Nytt från BFN
 • Nytt från BAS
 • Nytt från RFR
 • Nytt från IASB

Hur du deltar

Webbinariet hölls på svenska:

 • 30 maj 2018, klockan 10:00-10:45

Webbinariet sändes live till abonnerande deltagare. Det spelades in och redigerades för framtida visningar, så om du inte redan är abonnent anmäl dig nu!

Många webbinarier på kort tid

Bilden ovan är tagen i Accountor Trainings studio i Stockholm av studioteknikern Jonathan Fastborg. Jonathan efterträdde Emilia Åker, som producerade mina första 35 webbinarier för Accountor Training. Månadsuppdateringen för maj 2018 var det första webbinariet med mig som producerades av Jonathan, men jag hoppas det blir många fler framöver!

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. Här har du länkar till alla mina webbinarier med Accountor Training🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.