Bild: Gaelle Marcel, unsplash.com

Den 25 augusti 2020 beslutade Srf om det nya uttalandet Srf U 14 Bruttoredovisning av pågående arbeten. Uttalandet gäller tillämpning av K2 Årsbokslut (BFNAR 2017:3) och K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

Bruttoredovisa pågående arbeten

I uttalandet säger Srf att pågående arbeten till fast pris, som redovisas enligt alternativregeln, ska bruttoredovisas. Det innebär att pågående arbeten med fordran på kund ska tas upp som tillgång och pågående arbeten med skuld till kund ska tas upp som skuld.

Ett årsbokslut eller en årsredovisning kan därmed mycket väl ha poster för pågående arbeten både på tillgångssidan och skuldsidan i balansräkningen.

Srf U 14 gäller bara pågående arbeten till fast pris enligt alternativregeln, men samma princip om bruttoredovisning gäller för pågående arbeten till fast pris enligt huvudregeln och för löpande räkning. Att Srf bara uttalar sig om fast pris enligt alternativregeln kan bero på att de anser att de andra reglerna inte innehåller några tveksamheter.

Mer om pågående arbeten i mina artiklar

Synsättet i Srf U 14 stämmer med beskrivningarna i mina artiklar i Bulletinen och Svensk Skattetidning. I följande inlägg finns länkar till artiklarna, som PDF-filer i fulltext återgivna med tillstånd av tidskrifterna och förlaget Norstedts Juridik.

Kvittning inom uppdragen men inte mellan dem

För samtliga metoder gäller att du alltid gör kvittning inom varje uppdrag, men aldrig mellan uppdragen. Kvittning inom uppdraget behöver du göra för att få fram om du har en fordran eller skuld i uppdraget.

 • Inom uppdraget – Alltid kvittning
  • Löpande räkning: Leverans minus fakturering
  • Fast pris, huvudregeln: Upparbetad intäkt minus fakturering
  • Fast pris, alternativregeln: Utgifter minus fakturering
 • Mellan uppdragen – Aldrig kvittning
  • Uppdrag med fordran på kund: Tillgång
  • Uppdrag med skuld till kund: Skuld

I mina artiklar har du utförligare beskrivning av hanteringen av varje metod och situation, både i bokföringen och bokslutet.

Hjälpmedel i extramaterial till läroboken Externredovisning

BAS-kontoplanen har stöd för konteringen av alla dessa varianter, konton som leder beloppen till rätt poster i det kommande bokslutet.

På sidan Extramaterial (kapitel A 10) till min kommande lärobok Externredovisning har du en tablå som visar alla konton för pågående arbeten och hur de hör ihop. Där har du också en översikt över vilka metoder som är tillåtna i vilka K-regelverk.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter