Marcus Johansson
Marcus Johansson tar emot min bok “Externredovisning” (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 13 april hade jag nöjet att träffa Marcus Johansson, när han bjöd på lunch under en utbildning han höll för FAR i koncernredovisning. Under lunchen överlämnade jag ett personligt exemplar av min lärobok Externredovisning till honom.

Marcus Johansson är redovisningsspecialist hos Aspia, inriktad på frågor om svensk redovisning för företag och kommuner. Så här presenterar han sig själv på LinkedIn.

Mitt fokus ligger på redovisningsregelverken K2 och K3 och jag är medlem i FARs operativa grupp för finansiell rapportering – redovisning (fd FARs policygrupp för redovisning). Jag är även medlem i RKRs expertgrupp dvs påverkar regleringen av kommuners och regioners redovisning. Har du frågor som gäller bokföringslagen så är det ett av mina favoritområden. Jag håller externa kurser i koncernredovisning och har därmed även bra koll på fusionsfrågor av olika slag. När det gäller IFRS så är det intäkter (IFRS 15) och leasing (IFRS 16) som är mitt huvudfokus.

Presentation på LinkedIn

BG Institute

Jag har sett prov på Marcus djupa kunnande inom koncernredovisning när jag gick igenom kursen K3 – Kvalificerade redovisningsfrågor, en återkommande kurs hos BG Institute som han håller tillsammans med Johan Nilsson.

Jag har också själv haft tillfälle att använda kursmaterial upprättat av Marcus och Johan. Jag hoppade in när Marcus fick förhinder och genomförde Upprättandet av bolagsdeklaration – en praktisk genomgång hos BG Institute med Johan. Det kändes högtidligt att få tillfälle att ersätta just Marcus!

FAR

Marcus Johanssons uppdrag i FARs operativa grupp för finansiell rapportering innebär att han deltar i processen med underhåll och utveckling av FARs rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor. Jag beskriver nuläget för rekommendationerna och uttalandena i artikeln FARs Samlingsvolym 2021 Redovisning.

Ett annat exempel på arbetet i den operativa gruppen är Remissvaret till Bokföringsnämnden om utformningen av regelverken för årsredovisningar.

RKR

Marcus Johansson är också verksam i expertgruppen hos RKR, Rådet för kommunal redovisning. Det ger Marcus kunnande inom redovisning en extra dimension enligt min mening, att han är erfaren både i företagsvärlden och den kommunala världen. Likheterna mellan redovisning i företag och kommunal redovisning har visserligen ökat, men fortfarande finns väsentliga skillnader kvar.

För egen del fick jag en intressant inblick på det kommunala området när jag höll utbildning för Sandvikens kommun, på uppdrag av Wolters Kluwer (Sandvikens kommun och Capego Bokslut). Jag har också skrivit här på bloggen om ändringar av nedskrivningsreglerna i K3 (Nedskrivning av kommunala tillgångar). Däremot har jag tackat nej till förfrågningar om fördjupade utbildningar inom kommunal redovisning, och i stället rekommenderat Marcus och hans kollegor inom RKR.

YouTube

Marcus Johansson driver en utmärkt serie kort-korta filmer om redovisning på YouTube, där han gör begränsade nedslag på olika områden. Hans starka koncentration av sina ämnen gör att filmerna ofta bara är runt 1 minut långa. Filmerna är annorlunda och Marcus har en egen, avslappnad stil.

För närvarande finns 30 filmer publicerade på YouTube. Jag rekommenderar dig verkligen att se dem! Många följer också Marcus och hans filmer på LinkedIn.

Tack för ett trevligt lunchsamtal Marcus!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev