Obemannad studio
Julia Lorenz från Trooper Media jobbade hemifrån, liksom alla vi andra denna dag (Bild: © Julia Lorenz)

Distansarbetet i sin extrem. Den 9 februari genomförde jag förmiddagsdelen av kursen Upprättandet av bolagsdeklaration – en praktisk genomgång för BG Institute – hemifrån mig. Eftermiddagsdelen av kursen genomförde Johan Nilsson. Hemifrån sig. Tekniken skötte Julia Lorenz från Trooper Media. Också hemifrån. Och alla våra kursdeltagare befann sig i sina hem eller på sina kontor runt om i landet.

Äntligen samarbete

Johan Nilsson kontaktade mig för över två år sedan om ett möjligt samarbete. Vi blev snabbt överens om en gemensam vilja, men det dröjde till nu. En kollega till Johan fick förhinder och då blev jag tillfrågad om att hoppa in i stället med kort varsel. Självklart tog jag chansen och nu har vi haft vår premiär. På var sitt håll men i samma kurs!

Teori och praktik

Jag ägnade förmiddagen åt teori, att gå igenom skatteaspekterna av bokslutet. Fokus var på aktiebolag och ägare till fåab. Vanliga fällor och fel blev ett viktigt sätt att illustrera reglerna med. Jag kunde njuta av bra aktivitet i chatten, det skapade en känsla av interaktivitet och livade upp genomgången. Tack till alla deltagare. Din och er aktivitet är avgörande för hur pass bra en genomgång blir.

1. God redovisningssed, särskilda skattemässiga överväganden vid reserveringar
2. Ränteavdragsbegränsning
3. Beskattning av finansiella instrument
4. Periodiseringsfonder och schablonintäkter
5. Koncernbeskattning
6. FÅAB Fåmansaktiebolag

Min förmiddag, teoripasset

Johan tog vid efter lunch och ägnade eftermiddagen åt att illustrera den praktiska tillämpningen när deklarationerna ska upprättas. Vi hann med en avlämning på telefon efter mitt pass, innan det blev Johans tur. På så sätt hoppas jag att deltagarna fick en känsla av helhet från dagen. Tack Johan för att jag fick vara med.

7. Skattemässig formalia
8. Skiktgräns och brytpunkt
9. Deklarationsprogram samt praktisk övning

Johan Nilssons eftermiddag, praktikpasset

Jag hoppas vi får fler tillfällen att samarbeta på det här sättet. Och jag hoppas du kommer att delta när det är dags. Välkommen!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev