EN: …national as well as international. My first month with the blog has ended well, with readers visiting from eight countries. From ASEAN Thailand and Indonesia is represented, and the other countries are France, Great Britain, Italy, Norway, Turkey and Sweden. Thank you a lot for your interest!

The blog has helped me well in both establishing new contacts and maintain the existing ones. I look forward to expanding my accounting universe even more 🙂

SW: …både nationellt och internationellt. Min första månad med bloggen har slutat bra, med läsare som besökt bloggen från åtta lander. Från ASEAN är det Thailand och Indonesien och de övriga länderna är Frankrike, Italien, Norge, Storbritannien, Turkiet och Sverige. Stort tack för ert intresse!

Bloggen har gett mig fin hjälp att knyta nya kontakter och underhålla befintliga. Jag ser fram emot att utöka mitt redovisningsuniversum än mer 🙂