Peter Berg går igenom nya skatteregler för företagssektorn i webbinarier för Accountor Training Sweden

Peter Berg går igenom nya skatteregler för företagssektorn i webbinarier för Accountor Training

EN: I’ve been interviewed by Finago Blog on the new Swedish corporate tax legislation that will be in force January 1, 2019 (text in Swedish follows further below). The interview is in Swedish.

Book a lecture with me, and I’ll walk you through the new legislation at your company.
In Swedish

SW: Jag har intervjuats av Finago Blog om Nya skatteregler för företagssektorn, som kommer att gälla från den 1 januari 2019.

Intervjun genomfördes innan riksdagen fattade sitt beslut om reglerna den 14 juni 2018, men innehållet stämmer i sin helhet med beslutet. Här ser du artikeln.

Webbinarier för Accountor Training

Finago illustrerar artikeln med en bild från ett av mina webbinarier om de nya skattereglerna som jag har hållit för Accountor Training.

  • Den 26 januari 2018 höll jag ett webbinarium om regeringens första förslag, promemorian som sändes på remiss
  • Den 30 maj följde jag upp med ett webbinarium om propositionen, som nu har lett till lagstiftning.

Riksdagsbeslutet stämmer med propositionen

Promemorian mötte stark kritik i remissomgången. Regeringen tog till sig mycket av kritiken. Propositionen och därmed beslutet skiljer sig därför väsentligt från promemorian.

Innehållet i mitt webbinarium om propositionen stämmer till fullo överens med riksdagsbeslutet som nu är fattat. Jag rekommenderar dig därför att titta på webbinariet från den 30 maj!

I mitt inlägg New Corporate Tax Legislation | Nya skatteregler för företagssektorn hittar du länkar till både webbinariet hos Accountor Training och till en artikel för RedovisningsHuset i Södertälje AB, där jag beskriver propositionen närmare.

 

Boka föreläsning

Boka föreläsning hos mig för genomgång av de nya reglerna hos ditt företag!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.