New edition of the newsletter is out today  |  Nytt utskick av nyhetsbrevet idag.
Content  |  Innehåll

  • Accounting of New Swedish Tax Legislation | Redovisning av nya skatteregler för företag
  • Finago Blog – Interview on New Corporate Tax Legislation | Intervju om nya skatteregler för företag
  • YouTube Economy News May | Ekonominyheter maj
  • Top post | Populäraste inlägget BAS 2018
  • Consultant’s Diary | Konsultens dagbok

Subscribe  |  Prenumerera

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition  |  Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Newsletter for your organization

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!  |  Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.