Möte med Stefan Pärlhem, BFN
Möte med Stefan Pärlhem, BFN (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 3 december fick jag möjlighet att träffa Stefan Pärlhem från Bokföringsnämnden (BFN) igen. Vi sågs under en coronasäkrad lunch på Restaurang Prinsen i Stockholm.

Svåra prioriteringar

BFN har traditionellt arbetat med en mycket begränsad budget, trots sitt stora och samhällsviktiga uppdrag att utveckla god redovisningssed och vara statens expertorgan på redovisningsområdet. I år har prioriteringarna kommit att präglas i hög grad av coronarelaterade frågor om redovisning.

Ett sådant exempel är frågan om periodisering av statliga stöd såsom stöd för korttidsarbete och omställningsstöd. Kan företaget ta upp stödet som intäkt för de månader som stödet avser, fast beslutet fattas senare? Eller måste företaget vänta med att ta upp intäkten till den är konstaterad, alltså när den har beslutats?

Ordinarie redovisningsprinciper säger att ett stöd kan tas upp när det är beslutat. Då är intäkten konstaterad. Men om stödet inte kan tas upp tidigare så kan ett aktiebolag behöva upprätta kontrollbalansräkning, vilket i sin tur kan medföra att företaget inte har rätt att söka stödet. Moment 22 med andra ord.

Nästa fråga blir då om BFN är rätt myndighet att uttala sig om dessa frågor, eller om det snarare bör ligga på de beslutande myndigheternas bord. Vi får se hur detta utvecklar sig.

Andra frågor

Under tiden rullar livet och verksamheten på med andra, mer ordinarie frågor.

K3-taxonomin för koncernredovisningar har passerat remisstadiet och vi närmar oss ett fastställande. Då öppnar sig möjligheten för digital inlämning av koncernredovisningar enligt K3 till Bolagsverket. BFN är i högsta grad engagerade i detta arbete, tillsammans med Bolagsverket och de övriga samarbetsparterna. I mars 2021 ska Bolagsverket dessutom slutrapportera arbetet med digitala inlämningar av årsredovisningar till regeringskansliet.

Det börjar bli dags för utvärdering av K-reglerna. Det behöver förberedas med ett urval av vilka K-regler som ska utvärderas och hur.

K1-reglerna, för enskilda näringsidkare och föreningar, är de äldsta i dagsläget. Enligt min mening behöver de ses över, uppdateras, sammanföras till ett regelverk, omstruktureras så att kommentarerna kommer direkt efter varje allmänt råd, samt inkludera handelsbolagen. I dagsläget får det nog stå kvar på min personliga önskelista, så får vi se längre fram vad som kan förverkligas.

Stefan Pärlhem är ledamot av arbetsgruppen inom IASB, som ser över IFRS for SME, för de närmaste tre åren. Det blir intressant att se vad som blir av den översynen, och i vad mån det kommer att påverka K3 och kanske övriga K-regelverk.

Hur kommer införandet av en bunden överkursfond från den 1 januari 2021 att påverka K-reglerna, framför allt K2 Årsredovisning i mindre företag?

Hur kommer FAR att behandla sin RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner, nu när ämnet behandlas i den nya vägledning Redovisning av fusion från BFN?

BFN är representerat i expertgruppen för översyn av bokföringslagen. Vad kan den utredningen komma fram till? Jag har för egen del förhoppningar om att digitaliseringen av redovisningen kan tillåtas full ut, med slopande av arkiveringskraven för underlag på papper som har skannats på ett betryggande sätt. Kravet på tillstånd från Skatteverket för att ha redovisningen på en server i utlandet vore också bra att komma bort ifrån, med tanke på vår snabba utveckling mot molnbaserad redovisning.

Detta och mycket annat hann vi med att tala om under en som vanligt mycket innehållsrik och trevlig lunch.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter