Deklarationsbilagorna K10 och N9 illustrerar att vi har fått utredningsbetänkanden om dels beskattningen av ägare till fåmansaktiebolag, dels ränteavdragsbegränsningarna för företag.
Betänkanden om beskattningen av ägare till fåab och om ränteavdragsbegränsningarna för företag, Ekonominyheter maj 2024 del 1 (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Du blir fullt uppdaterad i fyra korta filmer.

  1. Nytt från politiken (YouTube)
  2. Nytt från myndigheter (YouTube)
  3. Nytt om redovisning (YouTube)
  4. Nya rättsfall (YouTube)

Del 1 – Nytt från politiken

Ekonominyheter i urval för företagandet från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 nya, pågående och avslutade utredningar: Innehåll och tidplaner (bl.a. avlämnade betänkanden om enklare och bättre beskattning av ägare i fåab, och översyn av ränteavdragsbegränsningarna för företag)
– 15 nya, pågående och avslutade remisser: Innehåll och tidplaner
– 4 nya lagrådsremisser (skattereduktion för grön teknik, underskottsavdrag, skattefri ränta på sparande, flexiblare tjänstepension)
– 1 ny proposition (nya momsregler för små företag m.m.)
– Vårens planerade propositioner
– 15 nya, pågående och avslutade testremisser inför höstens budgetproposition
– 1 ny skrivelse från regeringen till riksdagen (Riksrevisionen om rotavdraget)
– 1 ny förordning (riktåldern 2030 för pensioner)
Riksdagen
– 6 nya beslut (arkiveringskraven i bokföringslagen, EU-anpassning av investeraravdraget, slopad ersättning för höga sjuklönekostnader, tillfälligt höjt tak för rotavdraget, kompensation till årgång 1957 och 1959 för det förhöjda grundavdraget, nya regler för hållbarhetsrapportering)
– 2 propositioner inväntar riksdagsbeslut
– Beslutade tidpunkter: När de nya reglerna börjar och i några fall slutar att gälla under 2024, 2025 och 2026

DEL 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2  Nytt från myndigheter

Ekonominyheter i urval för företagandet från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Allmänna nyheter (kontroller av mininghallar, kryptohandel, folkbokföring, SKV tar över hanteringen av SPAR)
– Räntor på skattekontot och omräknade jämförelseräntor
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
FI Finansinspektionen
– De flesta har förlorat pengar på att handla med kryptocertifikat
– Stora risker i små och medelstora fastighetsföretag
– SBAB om hushållens bolån
Bolagsverket
Pensionsmyndigheten
– Så mycket lägre blir pensionen vid deltid
– Jobba som pensionär, bli jobbonär
– Den orange bloggen (Lägre pension om du jobbar deltid tidigt i livet | Har du en sommarjobbande ungdom hemma?)
Statistikmyndigheten SCB

– Inflationen (KPI med mera)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

DEL 2 NYTT FRÅN MYNDIGHETER

Del 3  Nytt om redovisning

Ekonominyheter i urval för företagandet om redovisningsfrågor.

BFN Bokföringsnämnden
– 6 pågående projekt, nuläge och tidplaner
1. K-regler om årsredovisningar (3 remisser)
2. K-regler om årsbokslut
3. Vägledningen Bokföring
4. Redovisning av kryptotillgångar
5. Redovisning av växande gröda
6. Redovisning av tilläggsskatt i K3
RFR Rådet för finansiell rapportering
– Nyhetsbrev Q1 2024
– IFRS 18 ny standard, ersätter IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (tips om artiklar från EY, PwC och KPMG)
Nämnden för svensk redovisningstillsyn

BAS-kontogruppen
– Årsuppdatering BAS 2024 (BAS länkade till webbinarium med mig för Procountor)
– BAS 2024 (Eduhouse har publicerat ett webbinarium med mig)
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC-podden Mellan debet och kredit
– Wolters Kluwer Move On Ekonomipodd
– Eduhouse, Annica Kämpe samtalar med…
– Svenskt Näringsliv Skattefrågan, Sofia Bildstein-Hagberg samtalar med…

DEL 3 NYTT OM REDOVISNING

Del 4 – Nya rättsfall

Ekonominyheter i urval för företagandet. Du får en genomgång av 7 aktuella rättsfall från våra högsta instanser på 31 minuter. Bara 4,5 minuter per fall. Det blir en effektiv uppdatering!

HD – Högsta Domstolen
HovR – Hovrätterna

– Bokföringsbrott: Handel med bitcoin, kapital eller näringsverksamhet?
HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen
– Kommanditbolag: Konsultarvode eller eget uttag? (moms)
– Neuropsykiatriska utredningar: Sjukvård eller uthyrning av personal? (moms)
– Förmåner: Moms på bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag?
– Berättigad förväntan, holdingbolag: Kan SKV vägra momsavdrag för ett momsregistrerat företag?
– Berättigad förväntan, trav: Kan SKV vägra momsavdrag för ett momsregistrerat företag?
KR – Kammarrätterna
– Volvo-målet del 2: Är ingående moms på utgifter för försäljning av dotterbolag avdragsgill?

DEL 4 NYA RÄTTSFALL

Här på ekonomibloggen consultjourney.com och på hemsidan redovisningshuset.se hittar du fördjupande artiklar. Jag förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

YouTubekanalen

Missa inga ekonominyheter. Prenumerera på min kanal och bli den förste att få reda på när nya filmer läggs upp!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev