Bild på riksdagshuset i Stockholm illustrerar att nu har vi fått beslut om nya momslagen NML
Riksdagen, Stockholm (Bild: BillC, Wikimedia Commons – har beskurits)

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje. Du blir fullt uppdaterad i fyra korta filmer.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall

Månadens Nyheter firar femårsjubileum sedan premiären mars 2018. Uthållig nyhetsrapportering till din tjänst!

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 17 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   3 nya propositioner (Vårändringsbudget 2023, Vårproposition inför budget 2024, Förfarandefrågor för elstöd till företag)
–   1 förordning (Förlängt elstöd för elintensiva företag)

Riksdagen
–   1 nytt beslut (Ny momslag)
–   3 väntande beslut (Inkomstskatterapporter, Förstärkt FoU-avdrag, Tillfälligt skattefri förmån av laddel på arbetet)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i vissa fall slutar att gälla

DEL 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Reseavdrag med bil kräver tidsvinst
– Inget återkrav av elstöd för enskilda näringsidkare
– Elstöd är skattepliktigt näringsbidrag för enskild näringsverksamhet
– Sundare hästbransch
– Räntor på skattekontot
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
– Moms på förmåner
FI Finansinspektionen
– Utredning om makrotillsyn utvärderar bolånetak och amorteringskrav
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Data- och integritetsskydd, kameratillstånd
Bolagsverket
– Digital inlämning av årsredovisning i ESEF-format
Pensionsmyndigheten
– Genomsnittligt pensionssparande
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

DEL 2 NYTT FRÅN MYNDIGHETER

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Remisser för K-regler om årsredovisningar
– Frågor och svar om elstöd
– Studie om införandet av K3
– Nuläget för fem pågående projekt
1. K-regler om årsredovisningar
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
BAS-kontogruppen
– Bulletinen 1/2023)
Srf konsulterna
– Tips om artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
Branschnytt

DEL 3 NYTT OM REDOVISNING

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Sex aktuella fall från högsta instans.

HD – Högsta Domstolen
– Domvilla, skyldighet för domstol att inhämta förhandsavgörande från EUD på eget initiativ?
– HD utvecklar verksamheten
HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen
– Moms: Förmedling av sjukvård (momsplikt?)
– Moms: Vindkraft till havs (skattepliktiga fastighetstjänster?)
– Näringsverksamhet: Gäldenärsbyte (skattepliktig avyttring?)
– Kapital: Rumsuthyrning med frukost i privatbostadsfastighet (näringsverksamhet?)
– Kapital: Gåva från aktiebolag (skattepliktig utdelning?)

DEL 4 NYA RÄTTSFALL

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen.

”… RedovisningsHuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

VI TACKAR FÖR DET FINA OMDÖMET!

YouTubekanalerna

Missa inga ekonominyheter. Prenumerera på kanalerna och bli den förste att få reda på när nya filmer läggs upp!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev