En av månadens propositioner handlar om utvidgad tidsgräns för expertskatt för experter, forskare och andra nyckelpersoner.
Forskare (Bild Pavel Danilyuk, Pexels, har beskurits) – En av månadens propositioner handlar om utvidgad tidsgräns för expertskatt för experter, forskare och andra nyckelpersoner

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Du blir fullt uppdaterad i fyra korta filmer.

  1. Nytt från politiken (YouTube)
  2. Nytt från myndigheter (YouTube)
  3. Nytt om redovisning (YouTube)
  4. Nya rättsfall (YouTube)

Del 1 – Nytt från politiken

Ekonominyheter i urval för företagandet från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 22 pågående och avslutade utredningar: Innehåll och tidplaner
– 22 nya, pågående och avslutade remisser: Innehåll och tidplaner
– 1 besvarad lagrådsremiss
– Höstens planerade propositioner
– 5 nya propositioner (Beskattning av företagens fria rörlighet över gränserna inom EU | Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension | Nedsättningar av socialavgifter | Utvidgad tidsgräns för expertskatt | Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt)
– Pensionsgruppen breddad
Riksdagen
– Beslutade tidpunkter: När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

DEL 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2 Nytt från myndigheter

Ekonominyheter i urval för företagandet från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Allmänna nyheter, taxering av småhus, statistikportal
– Kontroller av byggen, däckbytarföretag, restauranger
– Räntor på skattekontot från 1/8 2023 och omräknade jämförelseräntor
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
FI Finansinspektionen
– Bankernas bruttomarginal på bolån kvartal 2/2023
– Branschsamtal om fastighetsvärdering i börsnoterade företag
Bolagsverket
Pensionsmyndigheten
Statistikmyndigheten SCB

– Inflationen (KPI med mera)
– Prisbasbeloppen 2024
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 2 Nytt från myndigheter

Del 3 Nytt om redovisning

Ekonominyheter i urval för företagandet om redovisningsfrågor.

BFN Bokföringsnämnden
– Yttrande till Högsta Domstolen om nettoförsäljningsvärde i varulager
– Remissvar K-regler om årsredovisningar (K2 ÅR, K3, K3 BRF)
– Fem pågående projekt, nuläge och tidplaner
1. K-regler om årsredovisningar (2 remisser)
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (1 remiss)
3. Vägledningen Bokföring
4. Redovisning av kryptotillgångar
5. Redovisning av växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
– Ändringsmeddelande RFR 2 för 2024
– Presentationsbilder från seminarium 1/9 2023 om nya regler för hållbarhetsrapportering
– Uppdaterad IAS 1 och klassificering långa/korta skulder
BAS-kontogruppen
– Bulletinen 3/2023
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan
– Dagens Juridik, DJPodden
Branschnytt

Del 3 Nytt om redovisning

Del 4 – Nya rättsfall

Ekonominyheter i urval för företagandet. Effektiv uppdatering. Du får en genomgång av 7 aktuella rättsfall från våra högsta instanser på 23 minuter – bara 3 minuter per fall!

HD – Högsta Domstolen
– Längden på ett näringsförbud
HovR – Hovrätterna
– Sena årsredovisningar för två bolag: Bokföringsbrott?
– Registrering av affärshändelser i Excel-ark: Bokföringsbrott?
– Företrädaren deltog inte aktivt i verksamheten: Ansvar för bokföringsbrott?
– Räkenskapsmaterial i ordnad form men ingen bokföring: Bokföringsbrott?
HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen
– Ingående moms på utgifter för att sälja dotterbolag: Avdragsgill?
– Ingående moms på gemensamma utgifter i blandad verksamhet: Metod för fördelning?

Del 4 Nya rättsfall

Här på ekonomibloggen consultjourney.com och på hemsidan redovisningshuset.se hittar du fördjupande artiklar. Jag förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

YouTubekanalen

Missa inga ekonominyheter. Prenumerera på min kanal och bli den förste att få reda på när nya filmer läggs upp!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev