Bild på fysioterapeuter som tränar, illustrerar rättsfall om fysioterapeut med eget bolag bedriver momspliktig personaluthyrning eller momsfri sjukvård (del 4, rättsfall)
Fysioterapeuter tränar (Bild Palacky University Olomouc, Wikimedia Commons), illustrerar rättsfall om momsplikt eller inte för vikarierande fysioterapeut med eget bolag

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje. Du blir fullt uppdaterad i fyra korta filmer.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall – 9 fall på 24 minuter

Månadens Nyheter februari 2023 innebär femårsjubileum sedan premiären mars 2018. Uthållig nyhetsrapportering till din tjänst!

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 16 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   2 nya lagrådsremisser (förmån av fri laddel, inkomstskatterapporter)
–   1 ny proposition (skatt på elproduktion)
–   2 förordningar (avveckling av klimatbonus, riktat elstöd till elintensiva företag)

Riksdagen
–   1 nytt beslut (anstånd med betalningar av skatter och avgifter)
–   3 väntande beslut (höjd moms på reparationer, förvärvstillstånd, ny momslag)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i vissa fall slutar att gälla

DEL 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (nya räntor på skattekontot, ansökan om anstånd med betalningar, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (bankernas bruttomarginal på bolån)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (avgiftsbelagd information blir kostnadsfri, stark utveckling av digitalt inlämnade årsredovisningar, begränsad åtkomst till registret om verklig huvudman)
– Pensionsmyndigheten (ökat överskott i pensionssystemet, elstödet)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation)
– Riksbanken (styrräntan och inflationen)
– Riksgälden (statslåneräntan)

DEL 2 NYTT FRÅN MYNDIGHETER

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (när företagen kan redovisa elstöden, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (årsrapport 2022 från Nämnden för svensk redovisningstillsyn)
– BAS-kontogruppen (nyheter i BAS-kontoplanen 2023, remissvaren om framtidens kontoplan)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt

DEL 3 NYTT OM REDOVISNING

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 9 rättsfall på 24 minuter – effektivt förklarade på bara 3 minuter per fall!

HD Högsta domstolen
– Ersättning för eget arbete som rättegångskostnad, går det?
HovR Hovrätterna
– Värdeöverföringar, kan pengar flyta fritt mellan bolagen i en koncern?
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Vikarierande fysioterapeut från eget bolag, personaluthyrning eller sjukvård? (Moms)
– När upphör uttagsbeskattning vid försäljning, på avtalsdagen eller tillträdesdagen? (Moms)
KR Kammarrätterna
– Utlåning av konstverk från stiftelse, allmännyttig verksamhet eller näringsverksamhet? (Inkomstskatt)
– Vattenledning, anläggningstjänst eller fastighet? (Moms)
– Discobowling, idrott eller nöje? (Moms)
– Matsalar i vårdboende, stadigvarande bostad eller lokal med frivillig skattskyldighet? (Moms)
– När kan inkomstfördelning göras till nya delägare i handelsbolag? (Inkomstskatt)

DEL 4 NYA RÄTTSFALL

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen.

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

VI TACKAR FÖR DET FINA OMDÖMET!

YouTubekanalerna

Missa inga ekonominyheter. Prenumerera på kanalerna och bli den förste att få reda på när nya filmer läggs upp!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev