Bensinstation Circle K, illustrerar rättsfall om justering av taxeringsvärde för mark med saneringsbehov
Bensinstation Circle K (Bild Xnatedawgx, Wikimedia Commons), illustrerar rättsfall om justering av taxeringsvärde för mark med saneringsbehov

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje. Du blir fullt uppdaterad i fria filmer.

  1. Nytt från politiken – Sommaruppehåll
  2. Nytt från myndigheter– Sommaruppehåll
  3. Nytt om redovisning– Sommaruppehåll
  4. Nya rättsfall– 19 rättsfall på 48 minuter!

Från en av prenumeranterna på YouTube:
”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

Vi tackar för det fina omdömet!

Del 1 – Nytt från politiken

Ekonominyheter om lagstiftning i urval.

  • Sommaruppehåll, vi återkommer i september 2022.

Regeringskansliet
– Utredningar, remisser, lagrådsremisser, propositioner

Riksdagen
– Riksdagsbeslut, beslutade tidpunkter

DEL 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

  • Sommaruppehåll, vi återkommer i september 2022.

SKV Skatteverket, FI Finansinspektionen, IMY Integritetsskyddsmyndigheten, Bolagsverket, Pensionsmyndigheten, Statistikmyndigheten SCB, Riksbanken, Riksgälden

DEL 2 NYTT FRÅN MYNDIGHETER

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i företagen.

  • Sommaruppehåll, vi återkommer i september 2022.

BFN Bokföringsnämnden, RFR Rådet för finansiell rapportering, BAS-kontogruppen, Srf konsulterna, FAR, Poddar och filmer, Branschnytt

DEL 3 NYTT OM REDOVISNING

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall från våra högsta instanser. Denna gång får du hela 19 rättsfall på 48 minuter – effektivt förklarat på 2,5 minuter per rättsfall!

HFD Högsta Förvaltningsdomstolen (senaste månaden)
– – Beskattning vid eftergivande av lån mot aktieägartillskott?

KR Kammarrätterna – Tema Fastigheter (senaste sex månader)
– – Fastighetstaxering, justering för säregna förhållanden? (2 rättsfall)
– – Hushållsarbete, rotavdrag för arbete på felaktigt taxerad fastighet?
– – Hushållsarbete, rotavdrag vid uppdelad fakturering?
– – Bostadsuppskov, återföring vid gåva av ersättningsfastighet? (2 rättsfall)
– – Försäljningar av bostäder, inkomst av kapital eller näringsverksamhet? (5 rättsfall)
– – Bostadsförmån, beskattning av faktiskt nyttjande eller dispositionsrätt? (3 rättsfall)
– – Fastighet till underpris, inkomst av tjänst?
– – Moms, jämkningsskyldighet för ny ägare som ändrar verksamhet?
– – Moms, ekonomisk verksamhet och momsavdrag för ekonomibyggnad och maskinhall? (2 rättsfall)

DEL 4 NYA RÄTTSFALL

YouTubekanalerna

Missa inga ekonominyheter. Prenumerera på kanalerna och bli den förste att få reda på när nya filmer läggs upp!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev