Matbud, illustrerar Ekonominyheter maj 2022 del 2 med nyhet om att Skatteverket specialgranskar matbud
Från del 2, nyhet om Skatteverkets riktade kontroll av matbud (Bild Rowan Freeman, unsplash.com, har beskurits)

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje.

Andra upplagan av ekonominyheterna i ny förpackning. Vi har delat upp genomgången i fyra delar, var och en kortare än förut.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall

Del 1 – Nytt från politiken

Ekonominyheter om lagstiftning i urval.

Regeringskansliet

– 10 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 1 ny remiss, om förstärkningar av skattereduktionen för arbetsresor
– 10 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 1 yttrande från Lagrådet, om förslaget till ny momslag
– 2 kommande propositioner

Riksdagen

– 5 nya riksdagsbeslut (sänkt moms på reparationer, höjd gräns för momsregistrering, nedsättningar förmånsvärden miljöbilar, skattereduktion A-kassa, sjätte extra ändringsbudgeten)
– 6 propositioner som väntar på beslut, bl a om skattereduktion för arbetsresor
– Beslutade tidpunkter – Börjar och slutar gälla
– Coronastöden – Sammanställningar på nätet

DEL 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (riktad kontroll av matbud, definition av omsättning enligt bokslutsmetoden, riktade avdragsbegränsningar, uppdateringar om moms)
– FI Finansinspektionen (bankernas bruttomarginal på bolån)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Bolagsverket (genombrott för digital inlämning av revisionsberättelse)
– Pensionsmyndigheten (fattigdom bland pensionärer jämfört med övriga befolkningen)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation april 2022)
– Riksbanken (prognoser reporänta och inflation)
– Riksgälden

DEL 2 NYTT FRÅN MYNDIGHETER

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i företagen.

– BFN Bokföringsnämnden (nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering
– BAS-kontogruppen (framtidens kontoplan)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (Ryssland och Ukraina, Europa, Sverige, branschanalys apotek, byrånytt)

DEL 3 NYTT OM REDOVISNING

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall från våra högsta instanser.

– HD Högsta domstolen (oaktsam skatterådgivning)
– HovR Hovrätterna (personligt ansvar vid kapitalbrist)
– HFD Högsta Förvaltningsdomstolen (socialförsäkring vid arbete från utlandet, momsavdrag utgifter för utbildning)
– KR Kammarrätterna (växa-stöd, FoU-avdrag)

Del 4 Nya rättsfall

YouTubekanalerna

Missa inga ekonominyheter. Prenumerera på kanalerna och bli den förste att få reda på när nya filmer läggs upp!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev