Riksbyggen, huvudkontoret i Stockholm (Bild: Wikimedia Commons)
Riksbyggen, huvudkontoret i Stockholm (Bild: Wikimedia Commons)

Den 26 november 2019 hade jag det stora nöjet att besöka Riksbyggen Ekonomicenter i Västerås. Det var min femte utbildning för dem och fjärde gången i Västerås.

  • For English summary see the end of this post

Riksbyggen – Rum för hela livet

Riksbyggen är en kooperativ organisation som verkar över hela Sverige med att utveckla bostäder i nyproduktion. Dessutom är de en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med kunder som är bostadsrättsföreningar, kommersiella fastighetsägare och offentliga fastighetsägare. Se deras intressanta historia på Om Riksbyggen!

Godkänd leverantör till Riksbyggen

Mina första möten med Riksbyggen var på uppdrag av Wolters Kluwer Scandinavia. Jag genomförde företagsanpassade utbildningar för Wolters Kluwer på Riksbyggens huvudkontor i Stockholm 2016 och i Västerås 2017 och 2018.

2019 blev jag officiellt godkänd som leverantör till Riksbyggen. Wolters Kluwer lämnade beredvilligt sitt medgivande till mig att genomföra utbildningar för Riksbyggen i egen regi, och det blev två tillfällen hösten 2019. Första gången var den 26 september (Riksbyggen, Västerås 26 sep). Andra gången i egen regi blev den 26 november, som jag berättar om här.

Direktavdrag, anläggningsregister och resultatanalys

Vi började dagen med en fördjupad genomgång av de skattemässiga möjligheterna till direktavdrag för åtgärder på fastigheter, samt sambanden med redovisningen. Fokus var på K3 Årsredovisning och koncernredovisning för Riksbyggens egna bolag, men vi kom också in på K2 Årsredovisning i mindre företag eftersom de hanterar redovisningen och inkomstbeskattning för många externa fastighetsägare.

Fördjupningen handlade bland annat om domen från Högsta Förvaltningsdomstolen den 4 juni 2019, där möjligheterna till direktavdrag vid renoveringar utvidgades (HFD 2019 ref. 20). Efter min förra utbildning hos Riksbyggen kom Skatteverket med en rättsfallsanalys som vi tog upp nu. Men fördjupningen innebar också att vi diskuterade ett antal andra exempel från Skatteverket och utgången i andra rättsfall, där vi jämförde med olika situationer som uppstår i praktiken.

Vi gick också igenom reglerna för anläggningsregistret och praktiska frågor vid tillämpningen. Hur håller vi reda på ett stort antal likadana tillgångar som utrangeras vid olika tillfällen? Hur håller vi reda på skillnader mellan redovisade värden och skattemässiga värden? Hur är synen på aktivering av ränta efter införandet av de nya skattereglerna 2019? Här blev det plats för många och intressanta diskussioner baserade på verkligheten.

I ett särskilt avsnitt gick vi igenom resultatanalys. Hur läser och tolkar vi resultaträkningen och hur rapporterar vi till användarna av rapporterna? Steget var nära till avsnittet om skattemässiga dispositioner i boksluten för 2019, i ljuset av de nya skattereglerna.

Riksbyggen har många och kvalificerade medarbetare inom den ekonomiska förvaltningen, så utbildningsdagen fylldes av intressanta och engagerade diskussioner. Tack ännu en gång för en mycket trevlig dag hos er!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School och BG Institute.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Summary in English

In November 2019 I had the great pleasure of visiting Riksbyggen for the fifth time and their economy center in Västerås for the fourth time. I’ve been aproved as supplier by Riksbyggen in the early 2019, and this was the second lecture for me in my own management for them since then.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter