Regulations on Anti Money Laundering | Regler mot penningtvätt
Regulations on Anti Money Laundering | Regler mot penningtvätt (Photo: Pixabay)

EN: This new lecture on Regulations on Anti Money Laundering provides you with with knowledge about the existing as well as the upcoming regulations. I deliver lectures on the topic In my own management, but also for Accountor Training Sweden (2017) and Wolters Kluwer Scandinavia (2018/2019).

SW: Denna nya utbildning om Regler mot penningtvätt ger dig kunskaper om både nuvarande och kommande regler. Jag håller föreläsningar i ämnet 
I egen regi, men också för Accountor Training Sverige (2017) och Wolters Kluwer Scandinavia (2018/2019).
Content | Innehåll

Training time | Utbildningstid 3-4 hours.

Focus on effects for an accounting bureau | Inriktning på effekterna för en redovisningsbyrå.

 • New Legislations August 1, 2017 | Nya lagar den 1 augusti 2017
 • Anti Money Laundering Act | Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Content Chapter-by-chapter | Innehåll kapitel för kapitel
  • Updates May 1 2018, October 1 2018, January 1 2019 | Ändringar 1 maj 2018, 1 oktober 2018 och 1 januari 2019
  • Check List | Att tänka på
 • Registration of Beneficial Owners Act | Lag om registrering av verkliga huvudmän
  • Content Chapter-by-chapter | Innehåll kapitel för kapitel
  • Follow-up | Uppföljning
  • Check List | Att tänka på
 • Up-coming Legislations | Kommande lagutveckling
 • Sources | Källor

Book Today! | Boka idag!

The anti money laundering work is important to protect your company and the penalties for breaching might be substantial. Don’t wait. Your’e welcome to Contact me for your booking today!

Arbetet med åtgärder mot penningtvätt är viktigt för att skydda ditt företag och kostnaderna för brister kan bli avsevärda. Vänta inte. Du är välkommen att Kontakta mig för med din bokning idag!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev